ق.س.د/ ی.پ.گ ضربات سختی را به حجره‌های مخفی ترکیه وارد ساختند

در چند روز گذشته مبارزان ی.پ.گ و ق.س.د در عملیاتی ویژه ضربات مهلکی را بر سلول‌های مخفی داعش و ترکیه وارد ساختند. تبهکاران دستگیر شده به توطئەی ترکیه و داعش در منطقه اعتراف کردند. 

  دولت ترکیه که  از راه تبهکاران داعش و النصره به اهداف خود دست نیافت اکنون از راه سلول‌های مخفی خواهان ایجاد کشمکش میان اهالی منطقه است.

  در عملیات ویژەی چند روز اخیر نیروهای ق.س.د و ی.پ.گ در عرصەی فرات تعداد بسیاری از سلول‌های مخفی ترکیه و داعش دستگیر شدند. 

  ده‌ها تبهکار تحت فرمان سازمان استخباراتی ترکیه و داعش در رقه، طبقا و منبج حملاتی بمانند انفجار، قتل، ربودن و عملیات‌هایی با هدف ایجاد کشمکش میان اهالی منطقه انجام داده و یا آماده‌کاری می‌کردند دستگیر شدند. 

  این تبهکاران دربارەی بسیاری از حملات انجام شده در منبج، رقه و طبقا اعتراف کردند. نیروهای ی.پ.گ و ق.س.د در نتیجەی اعتراف این تبهکاران بسیاری از راه‌های ارتباطی آن‌ها یافته و تعداد بسیاری سلاح و مهمات را ضبط کردند. 

  در میان این تبهکاران عاملان حمله ماه گذشته منبج علیه سربازان آمریکایی، حمله به نهاد عدالت، که ۵ ارتشی کشته شده بودند و همچنین عاملان قتل ابو راده در رقه، قرار دارند. 

  یکی از تبهکاران وابسته به ترکیه اعتراف کرده است که با لباس‌های مبدل مبارزات ق.س.د شهروندان را ربوده و سعی نموده‌اند در غذای مبارزان در دوره آموزشی سم بریزند. 

  یکی دیگر از اعضای سلول‌های مخفی داعش و ترکیه اعتراف کرد، ملزومات حملات انفجاری و سلاح را از جرابلس و اعزاز تهیه می‌کردند. 

  یکی دیگر از این تبهکاران اعلام کردد در ازای دریافت پول به حملات دست زده است. بعضی دیگر خانوادەی آن‌ها در ترکیه، اعزاز، جرابلس و باب قرار دارند، استخبارات ترکیه آنها را تهدید کرده است که اگر عملیات انجام ندهند خانوادەی آنها را خواهند کشت. 

  لازم به ذکر است، روز قبل تبهکاران وابسته به ترکیه علیه این منطقه سازمانی جدید به نام احرار الشعب ایجاد کردند.