پ.ی.د: مداخلات ترکیه در کشورهای منطقه ماهیت جاه‌طلبی‌های استعماری آن را برملا می‌کند

"دولت ترکیه بحران سوریه را تشدید می‌کند. به تبهکاران کمک می‌کند، به نقض حقوق غیرنظامیان ادامه می‌دهد."

شورای اجرایی حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) پس از نشست عادی بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

در بیانیه با اشاره به برگزاری نشست شورای اجرایی برای گفتگو در مورد تحولات سیاسی جاری در روز ٢ فوریه می‌افزاید:"استراتژی آمریکا در خاورمیانه مبتنی بر تداوم حضور در عراق و سوریه بویژه پس از خروج از مناطق شمال و شرق سوریه است که میدان را برای جولاندهی روسیه ترک کرده بود."

پ.ی.د کشته شدن قاسم سلیمانی را آغاز مرحله‌ای تازه‌ای از تنش‌های مابین ایران- آمریکا نامیده است که حتی اگر در این مرحله به رویارویی مستقیم نیانجامد ولی با شیوه‌های گوناگون در منطقه ادامه خواهد یافت.

بیانیه می‌افزاید سپس به وضعیت پرتنش کنونی در خاورمیانه و گسترش درگیری‌‌ها اشاره می‌نماید و می‌افزاید:"گسترش دامنه درگیری‌ و بخصوص مداخلات ترکیه در امور کشورهای منطقه و دامن زدن به جنگ‌های داخلی حاکی از جاه‌طلبی‌های ترکیه و ذهنیت فاشیستی حاکم بر آن است. نسل‌کشی که نسبت به خلق‌های منطقه صورت می‌گیرد شیوه‌های قتلعام خلق‌های ارمنی، سریانی، کورد، عرب و یونانی را در اوایل قرن بیستم در اذهان متبادر می‌کند. حرص نوعثمانی سیاستی استعماری و اشغالگرانه است که تمامی خلق‌های منطقه را تهدید می‌کند."

پ.ی.د سپس با یادآوری نقش ترکیه در دامن زدن به جنگ داخلی سوریه و تبعات مداخله آنکارا در امور این کشور می‌افزاید:"دولت ترکیه همچنان بزرگترین تهدید برای امنیت سوریه به حساب می‌آید و از دستیابی به راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه چه با حمایت از تبهکارانش در ادلب و چه با عدم التزام به توافقنامه‌ منعقد شده با روسیه و یا تداوم سیاست‌ تغییر دمگرافی در مناطق عفرین، سریکانی و گری‌سپی همچنین نقض حقوق غیرنظامیان این بحران را عمیق‌تر می‌کند. دولت ترکیه تلاش می‌کند برای اجرای نقشه‌های خود در خصوص آوارگان سوری جهانیان را قانع کند و از اینرو مداواما اروپا را با موضع پناهجویان مورد تهدید قرار می‌دهد. ابتکار عمل نیروهای سوریه دمکراتیک در رابطه با مسئله پناهندگان ادلب حایز اهمیت می‌باشد و محافظت از غیرنظامیان یک ضرورت است. اما جهانیان باید آلام پناهجویان ادلب، عفرین، سریکانی، گری‌سپی و ... را درک کنند."

همچنین در این نشست لزوم پافشاری بر چاره‌یابی سیاسی با رویکرد دمکراتیک و گفتوگو چه در سطح روژاوا و چه در سطح تمامی سوریه مورد تأکید قرار گرفت.

درخواست تحقیق و تفحص در خصوص مسائل اقتصادی

ما از اداره خودگردان شمال و شرق سوریه می‌خواهیم که در خصوص مسائل اقتصادی تحقیقاتی را آغاز نموده و با توجه به اینکه بحران اقتصادی در کشور با اجرای قانون قیصر مصوب آمریکا افزایش می‌یابد و این امر در وهله نخست به خلق آسیب می‌رساند، از اینرو اداره خودگردان دمکراتیک ملزم است تا راه‌حل‌ها و رویکردهای را برای کاهش بحران در شمال و شرق سوریه تبیین نمایند."