مشخصات ١٢ شهید دیگر مقاومت شرف اعلام شد

ق.س.د مشخصات ١٢ شهید مقاومت شرف در برابر حملات دولت تبهکار ترکیه و مزدوران تحت فرمان اردوغان را اعلام کرد.

  مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در بیانیه‌ای مشخصات ١٢ مبارز را که در مقاومت شرف علیه اشغالگران به درجه رفیع شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

بیانیه به این شرح است:

   "ارتش اشغالگر ترک و تبهکارانش حملات زمینی خود را برای اشغال شهرها و روستاهای تازه ادامه داده و با مقاومت بی‌سابقه مبارزان ما روبرو شده است. در نتیجه این مقاومت دهها تن از نظامیان ارتش ترک و تبهکارانش از پای درآمده‌اند.

   مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک برای حفاظت از آزادی و شرف میهن ارزشمندمان و شکست دشمنان آن جان خویش را فدا کردند.

   ما همچون ق.س.د مشخصات شهیدانی را که با قهرمانی جنگیدند، مقاومت کردند، پیمان بستند و از خاک خویش دفاع نمودند و در این راه به شهادت رسیدند اعلام می‌نماییم."

   مشخصات شهدا به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: احمد حسن

   کد سازمانی: آگر قامشلو

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - رمضان

  تاریخ و محل شهادت: ١۴ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: عبدالله حسین حمی

   کد سازمانی: اوجالان سریکانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: امیره - حسین

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: لورنس ال‌هیتر

   کد سازمانی: روبار تل‌حمص

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: منیفه- یونس

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: عبدالعزیز درویش

   کد سازمانی: زاگرس دربیسی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سلما - زبیر

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: دلیل خطیب سلیمان

   کد سازمانی: سرحد سریکانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مینا- خطیب

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: فیصل ال‌امیری

   کد سازمانی: شام حکسه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: خطار- مشعل

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: عبدالقادر محیمد

   کد سازمانی: شلال حسکه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - شکران

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: گوران عثمان

   کد سازمانی: عثمان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سلوا- اکرم

  تاریخ و محل شهادت: ١۴ اکتبر ٢٠١٩/ عین‌عیسی


   نام و نام خانوادگی: محند حاسود

   کد سازمانی: دلشیر قامشلو

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فیال- محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: محمد امین محمد

   کد سازمانی: دلگش دوزهات

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: ملکان- محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: فایز خلف

   کد سازمانی: فرات کاراییلان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: رویدا- حمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: فرحان علی

   کد سازمانی: آندوک جودی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: اسما- عمر

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی