مقر ارتش ترکیه در اعزاز در آتش خشم مبارزه تاریخی عفرین ویران شد

مبارزان ق.س.د مقر ارتش غاصب ترکیه در حومه شهر اعزاز را با خمپاره هدف قرار دادند و به تمامی منهدم کردند

مبارزان ق.س.د مقر ارتش غاصب ترکیه در حومه شهر اعزاز را با خمپاره هدف قرار دادند و به تمامی منهدم کردند

 

اعلام شد که در این حمله مبارزان چهار عراده تانک ارتش ترکیه ساقط شدند و پنج نظامی از پای‌درآمدند.

 

همچنین انبار مهمات ارتش ترکیه در این مقر به تمامی منهدم شد.