"منافع عالی و درازمدت کوردها بر منافع خصوصی ارجحیت دارند"

عضو رهبری حزب اتحاد دمکراتیک: گروههایی که از اتحاد کوردها حمایت نمی‌کنند، منافع خود را به نسبت مسئله کورد در ارجحیت قرار می‌دهند

خبات محمد رهبری حزب اتحاد دمکراتیک کورد در سوریه اظهار داشت: منافع عالی و درازمدت کوردها بر منافع خصوصی ارجحیت دارند. برخی از نیروهایی که در این مرحله از ابتکارعمل برگزاری کنگره ملی کوردستان حمایت نمی‌کنند، منافع فردی و خصوصی-حزبی خود را به هزینه اتحاد خلق کورد، در ارجحیت قرار می‌دهند.

در رابطه با اهمیت برگزاری کنگره ملی کوردستان در شرایط حساس کنونی که کوردستان در آن قرار دارد، خبات محمد از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد دمکراتیک کورد در سوریه با آژانس خبری هاوار نیوز گفتگو نمود. در این گفتگو خبات محمد، ابتکار عمل کنگره ملی کوردستان را مورد ارزیابی قرار داده و اظهار داشت که: این  ابتکار عمل در نوع خود بسیار خوب بوده و از تمامی نیروها و احزاب سیاسی کورد خواسته می‌شود که از این ابتکار عمل حمایت و پشتیبانی نمایند. خصوصا که با وجود شرایط کنونی روژآوا و حملات اشغالگرانه و وحشیانه دولت ترک این وضعیت بسیار مایه تاسف است.

خبات محمد در بخش دیگری از سخنان خود افزود: توقف این حملات وحشیانه، نیازمند موضعی لازم و درخور است. به منظور تقویت این موضع لازم است که جنبش سیاسی کوردستان به اتحاد دست پیدا کند. به همین علت  ما به عنوان یک حزب سیاسی در روژآوای کوردستان در تمامی نشستهای مشورتی که با نیروهای کوردستانی در کوردستان برگزار می‌شوند، امیدواریم کنگره ملی در کوردستان برگزار شده و از این تلاشها نیز حمایت به عمل می‌آوریم. در صورتیکه این کنگره برگزار شود ما نیز در آن مشارکت می‌کنیم.

در رابطه با نشستهای مشورتی که چندی پیش برگزار شده‌اند، خبات محمد افزود: پیش از آنکه ترکیه، عفرین، سریکانی و گری سپی را اشغال نماید نشستهای مشورتی فراوانی در روژآوا برگزار شده بودند. در این مرحله حساس که روژآوا در آن قرار گرفته است، موجودیت آن در خطر قرار گرفته و لازم است پیش از آن که زمان از دست برود، کنگره ملی کوردستان برگزار شود. در رابطه با برگزاری کنگره ملی کوردستان نیز خبات محمد افزود: تلاشهایی که برای برگزاری کنگره از سوی KNK انجام شده است متعلق به برهه کنونی نیستند. چند ده سال است که KNK تلاش می‌کند تا کنگره ملی در کوردستان برگزار شود. اما زمانی که از جنبشهای سیاسی پرسیده می‌شود پاسخ روشنی به آن داده نمی‌شود.

خبات محمد در این خصوص افزود که لازم است در میان صفوف کوردها اتحاد و انسجام ایجاد شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود که از آنجا منافع عالی و دراز مدت نسبت به منافع زودگذر شخصی و حزبی در اولویت قرار دارند باید به این مسئله توجه شود. برخی از گروهها که در فرایند کنونی از این ابتکار عمل حمایت نمی‌کنند، منافع حزبی خود را به هزینه اتحاد خلق کورد، در اولویت قرار می‌دهند.