نخستین کنگره منطقه‌ای حزب آینده سوریه در اقلیم فرات

حزب آینده سوریه اولین کنگره منطقه‌ای خود را در اقلیم فرات برگزار کرد

حزب آینده سوریه با شعار "سوریه دمکراتیک غیرمرکزی، گسترش خودمدیریتی و نیرومندکردن نیروهای سوریه دمکراتیک" نخستین کنگره منطقه فرات را در سالن نشست‌های شهرک سرین واقع در جنوب کوبانی برگزار کرد.

کنگره با حضور ۴٠٠ نفر برپا شد. علاوه بر ٢۵٠ نفر عضو حزب آینده سوریه، ١۵٠ مهمان از ادارات خودمدیریتی در کنگره شرکت کرده‌اند.

کنگره با قرائت دستورالعمل شورای مرکزی حزب آینده سوریه آغاز شد. سپس ابراهیم القفتان رئیس مشترک حزب به ارزیابی وضعیت سیاسی در منطقه پرداخت و گفت:"انقلاب سوریه از خط واقعی خود خارج شد و به خدمت نیروهای بیگانه درآمد. باید انقلاب را به مسیر درست خود برگردانیم و فعالیت‌هایمان را صرف برگزاری کنگره‌ای ملی در سطح سوریه کنیم که هدف اصلی آن تمامی نیروهای خارجی که با کمک سازمان ملل از خاک سوریه اخراج شوند."

القفتان در ادامه خواستار تشکیل حکومت موقت میهنی شد که در آن تمامی نیروهای مخالف سوری با حمایت نیروهای بین‌المللی به گفتگو بپردازند و به راه‌حل دست یابند.

پس از ارزیابی وضعیت سیاسی، گزارش وضعیت سازماندهی اقلیم فرات حزب آینده سوریه قرائت شد.

در ادامه اعضای مجلس حزب با آرای حاضران در کنگره انتخاب شدند. اسماعیل خالد به عنوان دبیر کل و آمنه خلیل به عنوان جانشین دبیر کل حزب آینده سوریه و ٢٣ عضو مجلس اقلیم فرات این حزب برگزیده شدند.

کنگره با قرائت قطعنامه پایانی خاتمه یافت که در آن بر اتحاد خلق‌های سوریه و صیانت از پروژه ملت دمکراتیک تأکید شده بود.