نهاد جانبازان روژاوا در پیام نوروزی به مقاومت اعتصاب غذا درود فرستاد

​​​​​​​جانبازان انقلاب روژاوا و شمال سوریه در پیامی به مقاومتگران اعتصاب غذا در شخص لیلا گووَن درود فرستادند و نوروز آنان را تبریک گفتند

مبارزانی که در جریان انقلاب روژاوا شمال سوریه بخشی از جسم خود را از دست داده‌اند در پیامی جشن نوروز را به لیلا گوون و تمام اعتصاب کنندگان غذا تبریک گفتند،"با این پیمان که انقلاب روژاوا و شمال سوریه را به انقلاب زنان و انقلاب خلق‌های خاورمیانه مبدل کنیم، نوروز را قبل از همه به رهبر آپو و تمام شما رفقای گرامی تبریک می‌گوییم."

 

جانبازان اظهار می‌کنند که هر زن در کردستان به زریفه (انقلابی زن که دوشادوش شیخ سعید پیران علیه رژیم فاشیست ترک ایستادگی کرد و به شهادت رسید) و هر مرد به کاوه‌ای آهنگر مبدل شده و می‌افزایند:"مادرانمان خیلی پیش از این نوید آزادی را به ما داده‌اند. فرزندان کردستان مدتهاست که خطمشی نوروز را پی گرفته‌اند. دختران و پسران کرد دیرگاهیست که با خون جان خویش درخت آزادی را آبیاری کرده‌ و مدتهاست که درخت زندگی را با احساسات و عواطف ناب و زیبا به ثمر رسانده‌اند."

 

پیام می‌افزاید:"مبارزان کوهستان، قهرمانان و فدائیانی که روح و روان ما را با نور خورشید روشن کرد و زینت می‌دهند؛ در خاکی که با خون هزاران دختر و پسر زیبای جهان آبیاری شده، به مثابه جانبازان و زخمی‌های روژاوا، شرق و شمال سوریه صمیمانه‌ترین درودهای خود را در شخص لیلا گووَن به تمام مقاومت‌گران اعتصاب غذا فرستاده، شما را در آغوش می‌فشاریم و محبت و عشق به خاک آزاد روژاوا را به شما تقدیم می‌کنیم. ما جانبازان روژاوا، شرق و شمال سوریه تا پایان از مقاومت تاریخی حمایت می‌کنیم."

 

جانبازان روژاوا سپس به نقش تعیین کننده و پیشاهنگی زنان در مبارزه آزادیخواهی کردستان پرداخته‌ و این چنین نوروز را تبریک گفته‌اند:"رفقای گرامی و گرانقدر، با هیجان و روحیه‌ای که از مقاومت و آزادی گرفته‌ایم به تمام شما درود می‌فرستیم و با این پیمان که انقلاب روژاوا و شمال سوریه را به انقلاب زنان و انقلاب خاورمیانه مبدل کنیم،  نوروز را در آغاز به رهبر آپو و سپس به تمام رفقا تبریک می‌گوییم."