نیروهای رهایی بخش عفرین: ۵ ارتشی کشته شدند

در عملیات‌هایی از سوی مبارزان نیروهای رهایی بخش عفرین در اعزاز، مارع و منطقه‌ی شرا در عفرین حداقل ۵ اشغالگر کشته شدند.

  نیروهای رهایی بخش عفرین اعلام کرد، مبارزان آن‌ها در اعزاز، مارع و منطقه‌ی شرا عملیات‌هایی را به انجام رسانده‌اند. در نتیجه‌ی این عملیات‌ها ۵ ارتشی و تبهکار ترکیه کشته شده‌اند.

  در اطلاعیه‌ی نیروهای رهایی بخش عفرین آمده است، " در چهارچوب عملیات‌های نیروهایمان که علیه تبهکار و ارتش اشغالگر ترکیه در عفرین و حومه به انجام رسانده‌اند؛

  روز ۲۹ ژوئن / ۸ تیر نیروهایمان در حومه شهر مارع علیه گروهی از تبهکاران وابسته به ارتش اشغالگر ترکیه عملیاتی انفجاری به انجام رساندند. در نتیجه‌ی این عملیات ۱ تبهکار کشته شده و ۳ تن زخمی شدند.

  روز ۲ ژوئیه / ۱۱ تیر نیروهایمان ۲ مقر ارتش و تبهکاران ترکیه را در روستای مریمین واقع در شرا هدف قرار دادند. در این عملیات‌ها هر ۲ مقر منهدم شد. همچنین۱ ارتشی و ۱ تبهکار (لیوا الشیمال) کشته و ۲ ارتشی زخمی شدند.

  روز ۲ ژوئیه /۱۱ تیر نیروهایمان در اطراف روستای کفر خاشر از توابع اعزاز علیه گروهی از تبهکاران لیوا الشیمال اقدام به کمین گذاری کردند. میان نیروهایمان و تبهکاران درگیری رویداد. در این عملیات کشته شدن ۲ تبهکار و زخمی شدن ۴ تن دیگر محرز شده است.

  در زمان این درگیری، گروهی که به یارای این تبهکاران می‌آمدند هدف تله انفجاری نیروهایمان قرار گرفتند. در نتیجه‌ی این عملیات ۷ تبهکار زخمی شدند و خودرو نظامی منهدم شد.

  در روز ۲ ژوئیه در اطراف شهر مارع در میان نیروهایمان و گروهی از تبهکاران وابسته به ارتش اشغالگر ترکیه درگیری رویداد. از تعداد کشته و زخمی نیروهای دشمن اطلاعاتی بدست نیامد."