هفت مبارز نیروهای خوددفاعی منبج جانباختند

در حمله یک گروه تبهکار به نیروهای خوددفاعی منبج، هفت مبارز به شهادت رسیدند

شب گذشته رأس ساعت ٢۴ گروهی تبهکار به ایست بازرسی نیروهای نیروهای خوددفاعی منبج در میدان شریعة حمله کردند. مبارزان با این گروه تبهکار درگیر شدند، در نتیجه درگیری ٧ مبارز به شهادت رسیدند.

 

رژیم ترکیه پیاپی منطقه منبج را که از سوی ساکنانش اداره می‌شود به اشغال تهدید می‌کند.