وقوع سه انفجار در دیرالزور

سه انفجار در شهرک بصیره اقلیم دیرالزور شرق سوریه روی داد

شب گذشته در نزدیکی میدان عطالی شهرک بصیره در اقلیم دیرالزور سه انفجار پیاپی روی دادند. انفجار در زمان عبور کاروانی خودروهای نیروهای آسایش داخلی روی دادند.

در مورد خسارات جانی و مالی این حملات گزارشی منتشر نشده است.