٨ زخمی در حمله وحشیانه گشت مشترک ترک-روس به خلق خشمگین کوبانی

تیراندازی گشت مشترک ترک- روس به سوی شهروندان کوبانی به زخمی شدن ٨ شهروند از جمله دو خبرنگار انجامید

ارتش اشغالگر ترک و پلیس نظامی روسیه صبح امروز از روستای مرج اسماعیل گشت مشترک را به سوی شرق کوبانی آغاز کردند. خلق خشمگین کوبانی کاروان خودروهای زرهی گشت ترک- روس را سنگباران کردند.

صبح امروز (سه‌شنبه ١٢ نوامبر) نظامیان ترک در روستای کوپنگار به سوی خلق خشمگین تیراندازی نموده و ٨ نفر از جمله دو خبرنگار را زخمی کرده‌اند. اعلام شد که حال ۴ تن از زخمی‌ها وخیم است، جزئیات بیشتری از وضعیت زخمی‌ها در دست نیست.

نظامیان ترک به سوی خودروی ژن تی‌وی و روناهی تی‌وی گلوله شلیک کرده‌اند و زوزان رمضان برکل گزارشگر ژن تی‌وی از سوی اشغالگران زخمی شد.

روز گذشته نیز خلق خشمگین دربیسی به گشت مشترک اشغالگران ترک- روس حمله کردند و با پرتاب سنگ آنان را فراری دادند.

نظامیان رژیم تروریست ترکیه روز ٨ نوامبر سرخوبون علیه جوان اهل گرکه لگه را در مسیر گشت گرکه لگه و دیرک به قتل رساندند و ۵ شهروند دیگر را زخمی کردند.

همچنین روز ۵ نوامبر نیز شهروندان کوبانی با سنگ و لنگه‌ کفش به خودروهای گشت مشترک ترک- روس حمله کرده بودند و آنها را فراری دادند.