کاراییلان: برای انتخابات پیش از موعد آماده شوید

مراد کاراییلان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کردستان اعلام داشت که تصرف شهرداریها و تداوم لینچ سیاسی و نابودی نظامی در یک چارچوب پیگیری می‌شوند. کاراییلان گفت: با ادامه جنگ علیه کردها درصدد هستند انتخابات پیش از موعد را برگزار نمایند.

   مراد کاراییلان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کردستان طی شرکت در برنامه رادیویی دنگی ولات پرسشهای آرژین فرات را پاسخ داد.

   کاراییلان در این گفتگو اعلام نمود تصرف شهرداری‌‌ها حمله‌‌ای برنامه‌ریزی شده‌ای از سوی رژیم ارگنکون آ.ک.پ/ م.ه.پ علیه اراده خلق بوده است. کاملا آشکار است که شهرداریهای آمد، مردین و وان را به صورت مشخص انتخاب نموده‌‌اند. این اقدام نه فقط زیرپا گذاشتن اخلاق، حقوق و دمکراسی است، بلکه نقض کرامت، شکوه و اراده خلق کُرد است. حمله‌ای جدی است و نشان می‌دهد که امواج حملات و جنگ علیه خلق کرد خارج از هر گونه ضابطه‌ای گسترش خواهند یافت.

فضیلتمندترین سیاست ورزان کُرد
   کاراییلان در این گفتگو اعلام کرد این حمله علیه حزب دمکرات خلق‌ها، حمله‌ای علیه تمامیت خلق کرد است، این سه شهردار از کار برکنار شده از افراد شناخته شده خلق کرد بوده و نماینده خلق کرد هستند. در میان کردها و سیاست‌ورزی کردها، این سه فرد فضیلت‌مندترین افراد به شمار می‌روند. اما حمله به شهرداران این سه شهر، حمله به تمامی خلق کرد محسوب می‌شود. به موجودیت و حقیقت خلق کرد حمله شده است.

نتیجه کارهای خود را خواهند دید
​​​​​​​   کاراییلان اظهار داشت: حاکمیت ارگنکونی و فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ هم در خارج و هم در داخل در ارتباط با مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دچار بحران گشته است. اخیرا نیز وارد سوریه شده‌اند. در خان شیخون با اجازه دولت روسیه، سوریه به نیروهای ترکیه حمله کرده و اطلاع یافته‌ایم که  در این منطقه تلفاتی داده‌اند. تلفات این حمله را در افکار عمومی مطرح نمی‌کنند و آن را به گونه‌‌‌ای مطرح کرده‌اند که گویا غیرنظامیان در این رابطه کشته شده‌اند. به همین مساله بسنده کرده‌اند. از روسیه مطمئن بودند، اما روسیه اینگونه با ترکیه برخورد کرده است. ترکیه تلاش داشت تا وارد روژآوا شود اما در این نقطه متوقف گردید. دریافته‌اند که روزهای تاریکی را پیش رو داشته و در آستانه شکست قرار دارند.

پایان دادن به مشکلات
​​​​​​​   کاراییلان در رابطه با پایان دادن به مسائل و بحرانها اظهار داشت جنگ علیه کردها بعد از انتخابات وارد مرحله جدیدی شده است. از همین رو آ.ک.پ/ م.ه.پ پایان دادن به تمامی مشکلات و تداوم رژیم فاشیستی خود را  به نابودی مبارزه آزادیخواهی کردستان پیوند زده است. از همین رو تلاش دارند تا بخشهای مختلف جامعه را در مقابل یکدیگر قرار دهند، در میان جامعه قطب‌بندی و حساسیت ایجاد کرده و شعله‌های شوونیسم را دامن بزنند. با قتل و کشتار خلق کرد، با کشتن جوانان ترک در کوههای کردستان تلاش دارند تا چنین مساله‌ای را ایجاد کنند.

با کانسپت و حملات جدید تلاش دارند انتخابات زودهنگام را برگزار کنند
​​​​​​​   کاراییلان در این گفتگو اعلام داشت احتمال زیادی مبنی بر برگزاری انتخابات زودرس در سال ۲۰۲۰ وجود دارد، با وجود اتمسفر و روند کلی امور اکنون دولت ترک تلاش دارد همه را به خود مشغول کرده و از این طریق بقای خود را تداوم بخشند. توجه کنید؛ فقط به سه شهرداری شهرهای بزرگ بسنده نکردند، بلکه همزمان در همان شب، یعنی در ۱۹ اگوست در ۲۹ شهر عملیات لینچ سیاسی را آغاز و نزدیک به ۵۰۰ نفر را دستگیر نمودند. نیز؛ همان شب علیه نیروهای گریلا در سه شهر جولمرگ، وان و شرنخ عملیاتی را تحت عنوان 'کران' آغاز نمودند. سه موج متفاوت را برای نابودی سه منطقه متمایز براه انداخته و در یک شب هر سه عملیات را اجرا کردند. عملیاتی توطئه آمیز و از پیش طراحی شده است. در این چارچوب با نبرد علیه خلق کرد تلاش دارند تا انتخابات زودهنگام را برگزار نمایند. از نظر من هدف آنان از این مساله اینست که بیش از پیش دست به خونریزی بزنند، بخشهای مختلف جامعه را در مقابل یکدیگر قرار بدهند و متعاقبا خود را به عنوان رهایی بخشان ترکیه در انظار عمومی نشان بدهند، انتخابات زودرسی را انجام داده و بدین شیوه بقای خود بر حاکمیت را تداوم و تضمین بخشند.

​​​​​​​   کاراییلان در این رابطه اعلام کرد که این طرح همزمان علیه دمکراسی در خود ترکیه نیز بوده و اگر این طرح با مانع مواجه نشود، فردا شهرداریهای استانبول و مناطق دیگر را نیز قبضه خواهند کرد.

اینگونه به تلاشهای رهبر آپو پاسخ دادند
​​​​​​​   کاراییلان با یادآوری ملاقات اخیر با رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان گفت: رهبر آپو با یادآوری و هشدارهای تاریخی اظهار داشت که انها برای حل مساله کرد آماده هستند. عملیات کشتار سیاسی علیه سیاستمداران کرد، تصرف و قبضه شهرداریها، عملیات نظامی به منظور نابودی گریلا که در چارچوب این طرح انجام شد، پاسخی به فراخوان رهبر آپو بود. این سه حرکت را باید در این چارچوب درک نمود. آنها جنگ را ترجیح می‌دهند.

خلقمان باید از اراده خود صیانت به عمل آورد
​​​​​​​   کاراییلان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مبارزه دمکراسی و آزادی برای خلق کرد و نیروهای دمکراسی در ترکیه وارد مرحله جدیدی شده است. در این مرحله نوین مبارزه گریلا ادامه خواهد یافت، اما آنچه که  در این میان باید گسترش یابد، جنبش و عصیان خلق است. اگر خلقمان در این برهه به سازماندهی خود دست زند و از اراده خود صیانت نماید، مسیر این مرحله به تمامی دگرگون خواهد شد. صیانت از شهرداران مشترک خلق، که نماینده اراده خلق هستند وظیفه‌ای انسانی، اخلاقی و میهن‌دوستی است. هر کردی باید بگوید مخالف تسلط بر اراده خودم هستم، من مخالف برکناری شهرداران و انتصاب گماشتگان هستم. مخالف از بین رفتن حقوق خود هستم. این موارد مطالباتی بسیار مشروع بود و از همین رو لازم است که در مقابل این بی‌عدالتی ایستادگی کرده و از اراده خود صیانت نمایند. در این رابطه باید فداکاری شود. بدون تردید باید نیروهای دمکراسیخواه ترکیه نیز در این رابطه وظیفه خود را ایفا نمایند.

چنین حقارتی را نباید پذیرفت
​​​​​​​   باید خلقمان به نیروی پیشرو این مبارزه تبدیل شود.؛ چنین حقارتی را نباید پذیرفت. بسیار حایز اهمیت است که جوانانی که مورد حمله دشمن قرار گرفتند فریاد زدند زنده باد کردستان، مرگ بر استعمار. هر چند این شعار یکی از شعارهای پیشین است اما از آنجا که واجد معنایی مهم است امروز نیز شایان سر دادن است. فریاد جوانان ما در کوچه های آمد فراخوانی برای تمامی جوانان کرد است. کاراییلان در این رابطه اظهار داشت که تمامی جوانان کرد لازم است به این فراخوان پاسخ بدهند.

سکوت همکاری با ظالم است
​​​​​​​   کاراییلان در ادامه افزود: در این برهه دو مساله بسیار حایز اهمیت هستند. سازماندهی و کنش. پیشه کردن سکوت در این برهه عملی غیر انسانی و بی‌وجدانی است. هر کُردی، هر شخصی که در ترکیه خواهان دمکراسی است باید صدای خود را علیه این بی‌عدالتی و ظلم طنین انداز نماید. سکوت همکاری با ظالم است و گناه است. به همین علت باید مقاومت پیشه کرد.  باید به شیوه‌ای پر شور به میادین و خیابانها آمده و پیشاهنگی پرشور آن را عهده‌دار شوند. زنان و جوانان کرد در این مقطع تاریخی و مهم باید نقش پیشاهنگی را عهده‌دار شوند.

گفته‌های بارزانی مهم هستند
​​​​​​​   مراد کاراییلان با اشاره با گفته‌های مسعود بارزانی در منطقه بالکایتی گفت: ما گفته‌های آقای مسعود بارزانی را مهم ارزیابی می‌کنیم. این گفته ارزشمند هستند. در چنین مقطعی که دشمن درصدد بازی است، تلاش دارد بین نیروهای کرد مشکل و بحران ایجاد نماید، گفته‌های کاک مسعود بارزانی مهم هستند. ما نیز با گفته‌های وی همراه گشته و از آن استقبال می‌کنیم. امیدواریم که این سخنان وارد مرحله عمل نیز شده و فقط در حد گفته باقی نمانند. مانع از تهدیدهای پیش رو شده و در این رابطه گامهای عملی برداشته شود. در این چارچوب فراخوان ما و کاک مسعود از دامنه تنشهای موجود کاسته و در این رابطه لازم است گامهای عملی نیز برداشته شوند و گفته‌ها وارد مرحله اجرایی شوند. هنوز در عمل گامی برداشته نشده است. اما ما امیدواریم.