کوبانی: تداوم حملات پاسخ ما را به دنبال خواهد داشت

اردال کوبانی فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیک در محور عین‌عیسی با اشاره به این که دولت ترک نقض مواد توافقنامه اکتبر ٢٠١٩ را ادامه می‌دهد و بر حملات خود افزوده است خاطرنشان کرد تداوم حملات بدون شک پاسخ قاطع ما را به دنبال خواهد داشت

رژیم تبهکار ترکیه به حملات خود به شمال و شرق سوریه ادامه می‌دهد. ارتش ترک و مزدورانش روزانه به مناطق عین عیسی، روستاهای غرب گری سپی و راه M4 حمله می‌کنند. همچنین تحرکات ارتش اشغالگر ترک در مناطق اشغالی همچون گری سپی افزایش یافته است.

اردال کوبانی از فرماندهان ق.س.د در محور عین عیسی در گفتگو با خبرگزاری فرات نیوز حملات دولت غاصب ترک را مورد ارزیابی قرار داد. اردال کوبانی اظهار کرد که دولت ترک بر مبنای توافقنامه آتش‌بس عمل نمی‌کند. هر روز بر حملات خود می‌افزاید. اردال خاطرنشان کرد که ق.س.د از حق دفاع مشروع در برابر حملات ترکیه استفاده می‌کند. وی در رابطه با تحرکات ارتش ترک در مرز کوبانی گفت:"در مناطق مرزی مقرها و پایگاه‌های نظامی تازه‌ای احداث می‌کند. دولت ترک ۵- ۶ پایگاه نظامی را تأسیس کرده است. بنابر اطلاعاتی که در دست داریم قصد دارند با احداث این پایگا‌ه‌ها حملات هوایی و زمینی خود را افزایش دهد."

کوبانی گفت که بیشترین حملات در مسیر جاده M4، منطقه مابین ابو سرا و عین عیسی صورت می‌گیرند و روستاهای هوشان، دبس و خالیدیه بشدت بمباران می‌شوند. کوبانی افزود:"دولت ترک و مزدورانش تلاش دارد با این حملات به مناطق تحت کنترل ما نفوذ کنند. البته به این حملات پاسخ داده شده. حملات توپخانه‌ای به روستاها را افزایش داده‌اند. برای بستن جاده M4 خودروهای غیرنظامیان را مورد سوءقصد قرار می‌دهند. دولت ترک درصدد بود در ماه گذشته منطقه را اشغال کند. ما همچون ق.س.د دارای نیرو هستیم و تدارکات لازم برای دفاع از این سرزمین و خلقمان را مهیا کرده‌ایم."

روسیه و رژیم سوریه سکوت کرده‌اند

کوبانی خاطرنشان کرد که ق.س.د به مفاد توافقنامه پایبند بوده است اما دولت ترک آنرا پی در پی نقض می‌کند. وی افزود:"دلیل وجود نیروهای روس و رژیم سوریه در این منطقه جلوگیری از حملات دولت ترک است. آنچنان که ما می‌بینیم نه روسیه و نه رژیم سوریه به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند. حتی زمانی که نظامیان رژیم سوریه در حملات ارتش اشغالگر ترک و مزدورانش به مناطق تحت کنترل نیروهای دولت سوریه زخمی می‌شوند نیز به حملات ترکیه پاسخ داده نمی‌شود. رژیم ترک مزدورانش را مسئول این حملات عنوان می‌کند اما روسیه هم اذعان دارد که این حملات از سوی ارتش ترک صورت می‌گیرند. همچنین حملات توپخانه‌ای و خمپاره‌ای از پایگاه‌های متعلق به ارتش ترک صورت می‌گیرند. اکنون توافقنامه‌ای وجود دارد و ما به مفاد آن پایبند هستیم، اما در صورتی که این حملات ادامه داشته باشند پاسخ دندان‌شکنی خواهیم داد و از خاک و خلقمان تا آخرین قطره خون دفاع می‌کنیم."