ی.پ.گ مشخصات ۱۲ شهید مقاومت دوران را اعلام کرد

​​​​​​​ی.پ.گ طی بیانیه‌ای اسامی ۱۲ مبارز ی.پ.گ و ی.پ.ژ را که در زمان و مکان متفاوت در مقاومت دوران شهید شد‌ه‌اند با افکار عمومی در میان گذاشت

مرکز اطلاع رسانی یگانهای مدافع خلق ی.پ.گ بیانیه‌ای منتشر نمود و مشخصات ۱۲ مبارز ی.پ.گ و ی.پ.ژ را که در مقاومت دوران شهید شدند، اعلام کرد.

 

متن بیانیه ی.پ.گ:

"دولت فاشیست ترکیه می‌خواست ارزشهای انقلاب را از بین ببرد که با مقاومت بی‌نظیر و شانه به شانه خلق منطقه و خلق کرد در این سرزمین با انقلاب روژاوا بدست آمده‌اند.

 

دولت ترکیه سیاستهای سرکوب گرایانه‌ی خود را در منطقه گسترش داده است. به خصوص توسط گروههای تبهکارش قصد داشت دستاوردهای ما را غصب کند. در همین راستا در ابتدای سال ۲۰۱٨ با تمام توانش حمله‌ای همه جانبه به عفرین انجام داد.

 

در مقابل این حمله‌ی همه جانبه خلقمان مقاومتی همه جانبه انجام داد. مبارزان ما که در مقاومت دوران علیه دشمن با روحی فدایی جنگیدند، مبارزه‌ای بی‌نظیر انجام دادند. برای حفظ ارزشهایی که دشمن می‌خواست آنها را نابود کند تا آخرین نفس مبارزه کردند. در این مقاومت و مبارزه با احترام یاد ۱۲ رفیقمان را گرامی می‌داریم که در مکانها و زمانهای متفاوتی شهید شدند.

 

به خصوص این ۱۲ رفیقمان که در مقاومت روژاوا شرکت داشتند و در مقلومت دوران در عفرین نیز حضور داشتند. در این جنگ مقاومت فدایی، رنج و روحیه فدایی به اوج رسیده است. آنها علیه دشمن در جبهه‌ی مقدم نبرد ایستادند."

مشخصات مبارزان جانباخته به این شرح است:

   نام: اِفه‌جان یامان

   کد سازمانی: آگر شوگر

   محل تولد: شمال کردستان

   زمان و مکان شهادت:١٢ مارس ٢٠١٨/ جندرس- عفرین


   نام: ودات ایدم

   کد سازمانی: آزاد مردین

   محل تولد: شمال کردستان

   زمان و مکان شهادت: ٢۵ فوریه ٢٠١٨/ بلبلی- عفرین


   نام: جوان رش

   کد سازمانی: جوان کیبار

   محل تولد: عفرین

   زمان و مکان شهادت: ۴ مارس ٢٠١٨/ عفرین


   نام: رشید رشو

   کد سازمانی: چلنگ یمین

   محل تولد: عفرین

   زمان و مکان شهادت: ٢٠ فوریه ٢٠١٨/ راجو- عفرین


   نام: آصلان کانار

   کد سازمانی: چیاگر رِدار

   محل تولد: شمال کردستان

   زمان و مکان شهادت: ١۵ مارس ٢٠١٨/ عفرین


   نام: سرحد اوزَر

   کد سازمانی: دلخواز چیاگر

   محل تولد: شمال کردستان

   زمان و مکان شهادت: ۵ مارس ٢٠١٨/ بلبلی- عفرین


   نام: عگید اوزبای

   کد سازمانی: فداکار بوتان

   محل تولد: شمال کردستان

   زمان و مکان شهادت: ٢٢ ژانویه ٢٠١٨/ راجو- عفرین


   نام: محمد داوود

   کد سازمانی: روژهات حلب

   محل تولد: عفرین

   زمان و مکان شهادت: ۵ مارس ٢٠١٨/ راجو- عفرین


   نام: نورشان محمد

   کد سازمانی: تکوشین آزاد

   محل تولد: عفرین

   زمان و مکان شهادت: ۴ مارس ٢٠١٨/ شرا- عفرین


   نام: دوغوکان کایا

   کد سازمانی: تولهلدان آگری

   محل تولد: شمال کردستان

   زمان و مکان شهادت: ٢۵ ژانویه ٢٠١٨/ جندرس – عفرین


   نام: رسول ماملی

   کد سازمانی: تولهلدان شنو

   محل تولد: شنو- روژهلات کردستان

   زمان و مکان شهادت: ٧ مارس ٢٠١٨/ راجو- عفرین


   نام: محمد قاسم

   کد سازمانی: ولات جان

   محل تولد: حلب

   زمان و مکان شهادت: ٣ مارس ٢٠١٨/ شرا - عفرین