ی.پ.گ مشخصات ۱۲ مبارز جانباخته را اعلام کرد

مرکز خبررسانی ی.پ.گ مشخصات ۱۲ مبارز که در زمان و مکان‌های مختلفی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در مناطق شمال و شرق سوریه به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

  مرکز خبررسانی یگان‌های مدافع خلق ی.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۱۲ مبارز که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

  در بیانیه ی.پ.گ آمده است، " خلقمان در طول تاریخ دربرابر هرگونه حمله‌ی اشغالگرانه‌ی دشمنان علیه خاک شمال و شرق سوریه با ایستاری که با مفهوم مقاومتگر یکی گشته است پاسخی درخور داده‌اند. در برابر تمامی حملاتی که با هدف نابودیمان انجام شده است،‌ خلقمان اتحاد خویش را با مقاومتی مشترک ایجاد نموده است. به همین دلیل برای محافظت از ارزش‌های خویش، نبرد هستی و نیستی به انجام رسانده‌اند. یکی از این نبردهای هستی و نیستی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در برابر اقدامات اشغالگرانه‌ی تبهکاران داعش رویداد که در صفحات تاریخ انگاشته شده است. دختران و پسران شجاع خلقمان با وابستگی به آزادی، خویش را فدای خلق نمودند، در نبرد و مقاومت شرکت کرده و اثبات نمودند که دشمنان اشغالگر هیچگاه به اهدافشان دست نخواهند یافت. در این چهارچوب مشخصات ۱۲ تن از رفقایمان که در زمان و مکان‌های متفاوتی در مناطق شمال و شرق سوریه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به شهادت رسیده‌اند را به اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم.

  در شخص رفقای شهیدمان یاد تمامی شهدای انقلاب را گرامی می‌داریم و مراتب تسلیتمان را در ابتدا به خانواده‌ی رفقایمان و تمامی خلق خویش اعلام می‌داریم."

  مشخصات مبارزان جانباخته به شرح زیر است:

   نام: احمد چلگن

   کد سازمانی: بختیار قوصر

   محل تولد:  ....

   زمان و مکان شهادت: ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵/ ۹ تیر ۱۳۹۴ – گره سپی روستای مشرفه


   نام: بولنت آچل

   کد سازمانی: چیا بلند

   محل تولد:  ....

   زمان و مکان شهادت: ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۴ / ۲۳ تیر ۱۳۹۳ – تل تمر


   نام: فاضل بور

   کد سازمانی: دوران جولمیرگ

   محل تولد: ....

   زمان و مکان شهادت: ۸ ژوئیه ۲۰۱۴ / ۱۷ تیر ۱۳۹۳ - کوبانی


   نام: آیهان آرگا

   کد سازمانی: دلگش اردال

   محل تولد: ....

   زمان و مکان شهادت: ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴/ ۸ مرداد ۱۳۹۳ - کوبانی


   نام: احمد سوزری

   کد سازمانی: عگید آدیامان

   محل تولد:  ....

   زمان و مکان شهادت: ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴/ ۸ مرداد ۱۳۹۳ - کوبانی


   نام: عگید عفرین

   کد سازمانی: عگید عفرین

   محل تولد: ....

   زمان و مکان شهادت: ۲۷ مارس ۲۰۱۴/ ۶ فروردین ۱۳۹۳ - جزعا


   نام: هیمن آتشباز

   کد سازمانی: هیمن هوزان

   محل تولد: مهاباد

   زمان و مکان شهادت: ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۴ / ۴ مرداد ۱۳۹۳ - حسکه


   نام: یوسف چاغلی

   کد سازمانی: کندال کوچر

   محل تولد:  ....

   زمان و مکان شهادت: ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ / ۸ مرداد ۱۳۹۳ - کوبانی


   نام: خاشتر بلال

   کد سازمانی: صفقان عفرین

   محل تولد: عفرین

   زمان و مکان شهادت: ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵/ ۴ تیر ۱۳۹۴ - کوبانی


   نام: سیدهان پولات

   کد سازمانی: سیدار آمد

   محل تولد:  ....

   زمان و مکان شهادت: ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ / ۸ مرداد ۱۳۹۳ - کوبانی

   نام: فرمان توغرول

   کد سازمانی: سیپان آمد

   محل تولد: ....

   زمان و مکان شهادت: ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵ / ۶ تیر ۱۳۹۴ – گره سپی روستای مشرفه


   نام: شمس‌الدین دلایی میلان

   کد سازمانی: زاگروس بریتان

   محل تولد: ماکو

   زمان و مکان شهادت: ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۴ / ۲۹ تیر ۱۳۹۳ – قامشلو روستای تل حمدی