الهام احمد: توافق با حکومت دمشق نیازمند معجزه است

الهام احمد در گفتگویی با تلویزیون روناهی اظهار داشت که شروع یک جنگ داخلی دیگر به معنای فروپاشی دولت سوریه خواهد بود.

الهام احمد ریاست هیات مجلس سوریه دمکراتیک در گفتگویی با تلویزیون روناهی که شب گذشته پخش شد در رابطه با تلاشهای کارگروه مجلس سوریه دمکراتیک مبنی بر آغاز گفتگوهای سوری-سوری، علت شکست تلاشهای مجلس سوریه دمکراتیک با حکومت شام را اعمال نظرهای اخیر روسیه علیه مناطق شمال-شرق سوریه اعلام نمود.

در رابطه با تحرکات برخی از نهادهای امنیتی حکومت دمشق در ایجاد نفاق و تفرقه در مناطق تحت رهبری خودمدیریتی، الهام احمد تایید نمود که برخی از گروههای امنیتی وابسته به حکومت دمشق درصدد اجرای نقشه هایی برای از میان بردن امنیت منطقه بوده و خصوصا در این راستا اقداماتی را در شهر دیرالزور انجام داده‌اند. ما به نامه‌ها و اسناد منتشر شده‌ای با سربرگ و مهر نهادهای امنیتی رسمی دست یافته‌ایم. این نامه برای شیوخ عشایر و برخی از شخصیتهای منطقه فرستاده شده است تا منطقه را دچار بی ثباتی نموده و برای خروج نیروهای سوریه دمکراتیک از این مناطق فشار وارد کنند. از این اقدام می‌توان نشانه‌هایی را برای شروع جنگ جدیدی از سوی عشایر این منطقه مشاهده کرد. برنامه‌ای در دست است که عشایر و قبایل منطقه را علیه نیروهای سوریه دمکراتیک سازماندهی کنند. نهادهای امنیتی این اقدامات را سازماندهی می‌کنند. ان را تشویق نموده و در نهایت حکومت سوریه رویکردی کاملا دشمنانه را پیگیری می‌کند. هدف حکومت دمشق خارج کردن نیروهای سوریه دمکراتیک و کنترل مجدد این مناطق است.

جنگ‌افروزی رژیم به معنای فروپاشی رژیم است

الهام احمد در رابطه با بیانیه‌ها و اظهارات حکومت دمشق اظهار داشت: در واقع این بیانیه‌ها و اظهارات در راستای منافع و هویت خلق‌های سوریه نیستند بلکه صرفا در راستای منافع برخی از طرفهای خاص می‌باشد. ما به خوبی می‌دانیم که جنگ‌ افروزی در منطقه به معنای نابودی و فروپاشی کامل رژیم بعث است. شروع جنگ داخلی جدید علیه مناطق شمال-شرق سوریه به معنای نابودی دولت سوریه خواهد بود. ما دست به تهدید نمی‌زنیم، اما تهدید را درک می‌کنیم.

الهام احمد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که این ساکنان منطقه هستند که مناطق شمال-شرق سوریه را اداره می‌کنند، در این راستا مذاکره سیاسی برای دست‌یابی به راه حل امکان پذیر است، مجلس سوریه دمکراتیک در گفتگوها را همچنان باز نگاه داشته است، اما تهدیدات مداوم در راستای منافع خلق های سوریه نیست. وی در ادامه افزود: در نتیجه ما موافق گفتگوها هستیم. ما موافق بکارگیری اسلحه نیستیم. دیالوگ همیشه هدف ما بوده است. اما ذهنیت موجود بعثی خواهان تحقق چنین چارچوبی نیست.

توافق با حکومت دمشق نیازمند معجزه است

الهام احمد در رابطه با گفتگوها با حکومت دمشق نیز افزود: تا کنون ما راه‌های مختلفی را برای دست‌یابی به راه حل به حکومت دمشق پیشنهاد کرده‌ایم. راههای مختلفی را در این راستا آزموده‌ایم، از طریق برخی از دولتها مانند روسیه خواستار انجام گفتگوها شده‌ایم. اما این اقدامات بازهم بدون نتیجه ماندند. ما تلاش کردیم که روسیه نقش مثبتی را در این رابطه ایفا نماید. اما اینگونه نبود. توافق و آغاز گفتگوهای جدی با حکومت دمشق نیازمند معجزه است. وی در رابطه با موضع روسیه در رابطه با گفتگوهای شمال-شرق سوریه با دمشق نیز اظهار داشت: روسیه از آغاز از رژیم سوریه حمایت نموده است. پیروزیهای رژیم در نتیجه حمایتهای روسیه بوده است. تاخیر در حل مسئله سیاسی در شکل کنونی رژیم سوریه را تقویت کرده است. اظهارات گاه و بیگاه روسیه حاکی از ارسال پیام به آمریکاست. ما امیدوار بودیم که این پیامهای دربردارنده آسیبی به ساکنان شمال-شرق سوریه و منافع خلق‌های سوریه نباشند. امیدوار بودیم که نقشی منفی در تشویق دولت ترک علیه شمال-شرق سوریه ایفا نکنند.

الهام احمد در ادامه افزود: دیدارهای ما در مسکو مثبت بودند. برای آنها مشخص شد که ما هیچ پروژه‌ای برای تجزیه سوریه نداریم. هیچ نیتی نیز برای آن نداریم. ما برخی از بندهای تفاهمنامه‌ای را مبنی تاکید بر یکپارچگی سوریه را امضا کردیم. ما خواستیم که بیانیه‌های روسیه در رابطه با این موضوع مثبت باشند.

در بخش دیگری از سخنانش الهام احمد اشاره نمود که خواستهایی برای اخراج نیروهای آمریکایی نیز در جریان است. در راین راستا باید راه حلی کلی نیز موجود باشد. باید راه حلی بر حکومت دمشق تحمیل گردد و این دولت ناچار به انجا دادن گفتگو شود. باید نقش روسیه در این رابطه فعالتر باشد و بر رژیم بعث فشار وارد کند تا این دولت را ناچار به مذاکره کرده و به راه حل سیاسی دست یافت.

توافق طرف‌های سوری برای مجلس سوریه دمکراتیک حایز اهمیت است

الهام احمد در رابطه با توافق سوری-سوری اظهار داشت که توافق مجلس سوریه دمکراتیک با نیروهای دیگر سوریه اهمیت بیشتری دارد. زیرا وجود توافق بین طرفهای سوری، تاثیرگذاری فراوانی بر تصمیمات سازمان ملل متحد خواهد داشت. آنچه که می‌تواند آینده سیاسی سوریه را ترسیم کند خلق‌های خود سوریه هستند نه نیروهایی که در امور سوریه مداخله می‌کنند. بزرگترین اشتباهی که از شروع بی‌ثباتی‌های سوریه تا کنون نیز تداوم یافته است، قرار دادن سرنوشت سوریه در دست نیروهای مداخله‌گر سوریه است.

الهام احمد در رابطه با چرایی عدم دست‌یابی به توافق تا به کنون نیز اظهار داشت که پروژهای ارائه شده برای حل بحران سوریه، همگی پروژه‌های خارجی بوده‌اند. به همین علت در راستای منافع این دولتها بوده است که در روند مذاکرات اخلالگری نمایند. منافع این دولتها در دیالوگ‌ها مبنا قرار گرفته است؛ اما در راستای منافع خلق‌های سوریه نبوده است.

الهام احمد در خاتمه سخنان خود گفت: تا کنون تمامی کنفرانس‌ها و نشست‌ها با شکست مواجه شده‌اند، زیرا اراده خلق‌های سوریه در این نشست‌ها محل توجه واقع نشده است. این نیز بی‌ثباتیها و تنش‌ها را افزایش داده و بر بقای عمر رژیم می‌افزاید.