الیزابت گوریه: گفتگوهای داخلی تنها راه دست‌یابی به راه‌حل در بی‌ثباتی‌های سوریه است

الیزابت گوریه معاون ریاست مشترک م.س.د حکومت دمشق را مسئول وضعیت کنونی قلمداد کرده و خاطرنشان ساخت که اظهارات مقامات رسمی حکومت دمشق بیش از ادعاهای دروغ چیزی بیش نبوده و در این رابطه گفت: راه حل بی‌ثباتی‌ها صرفا گفتگو در داخل سوریه است

حکومت دمشق تلاش می‌کند در میان عناصر و مولفه‌های شمال-شرق سوریه به فتنه‌انگیزی دست زده و تجربه ملت دمکراتیک را که در این منطقه به محک آزمون گذاشته شده است با ناکامی مواجه کند. در این چارچوب مسئولان حکومت دمشق گاه و بیگاه بیانیه‌هایی را صادر کرده و خودمدیریتی را به تلاش برای تجزیه متهم می‌کنند.

الیزابت گوریه معاون ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه طی گفتگویی با خبرگزاری رسمی هاوار نیوز، این اتهامات را رد کرده و خاطرنشان ساخت که حملات مقامات حکومت دمشق ناشی از جمود فکری حکومت و اصرار آنها بر تحمیل ذهنیت مرکزگرا در اداره کشور بر می‌خیزد.

ایزابت گوریه همچنین افزود که طرفهایی که دستاوردهای خودمدیریتی شمال-شرق سوریه و نهادهای آن را پیگیری می‌کنند، باید بر اساس واقعیت و مسئولیت سخن بگویند، نه اینکه به حمله علیه خودمدیریتی دست زده و ان را مرتبا نیز ادامه بدهند. الیزابت گوریه در بخش دیگری از سخنان خود تایید نمود که خودمدیریتی برادری خلق‌ها را همانند مبنایی برای اداره مناطق مد نظر قرار داده و  تمرکزی را که حکومت دمشق بر آن تاکید می‌کند همواره رد کرده است. وضعیت سوریه به بحرانی اقتصادی، امنیتی و نظامی منتهی شده است و حکومت دمشق مسئول مستقیم چنین وضعیتی است. به دلیل مداخلات خارجی نیز خلق سوریه دردهای بسیاری را از سر گذرانده است و بسیاری از ساکنان سوریه کشور را ترک و از طریف دیگر سوریه و بسیاری از مناطق آن دستخوش تغییر بافت جمعیتی شده‌اند.

الیزابت گوریه در ادامه افزود نقش روسیه انگونه که انتظار می‌رفت نبود. روسیه به مداخله نظامی دست زد تا حکومت دمشق را حفظ کند و چشم خود را بر تمامی اقدامات حکومت بست. ما اطلاع داریم که منافع روسیه با حکومت دمشق گره خورده است، اما لازم بود که روسیه منافع خلق‌های سوریه را در اولویت قرار می‌داد، نه حکومت دمشق را. همچنین لازم بود که این منافع را در راستای پایان دادن به بی‌ثباتیهای کشور برای خود تعریف می‌نمود.

الیزابت خاطرنشان ساخت که تنها راه دست‌یابی به راه‌حل بی‌ثباتی‌ها در سوریه دیالوگ خلق‌های سوریه است که خودمدیریتی و مجلس سوریه دمکراتیک بر آن تاکید می‌کنند و باید روسیه نیز نگرش‌های خود را بر اساس منافع کلان خلق‌های روسیه که مجلس سوریه دمکراتیک بر آن تاکید دارد، قرار دهد.

الیزابت گوریه در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت که لازم است روسیه و دولت‌های دیگر در راه‌حلی برای بی ثباتی‌های سوریه نقش فعالی را ایفا کرده و دست‌یابی به راه حلی پاینده را برای بحران سوریه در نظر داشته باشند.