"مبارزه حماسی و دفاع ملی کورد با ظهور پ.ک.ک جان گرفت"

"پ.ک.ک با مبارزات خود توانست کوردهای تحت ستم را سازماندهی کرده و صدای آنان را به جهان برساند"

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار به مناسبت ۴٢مین سالگرد تأسیس حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در گفتگو با خبرگزاری فرات اظهار نمودند که پ.ک.ک همچون حزب شهیدان در سایه مبارزات رهبر خلق کورد به امروز رسیده است.

رزگار ولات گریلای ه.پ.گ با تبریک سالروز تأسیس پ.ک.ک گفت:"قبل از هر چیز سالروز تأسیس حزبمان را به رهبر آپو، خلق کورد و تمامی دمکراسخواهان و صلح‌طلبان شادباش می‌گویم. ٢٧ نوامبر روز فرهنگ و دمکراسی است که از کوردستان شکل گرفته و در جهان گسترش یافت. امروز پ.ک.ک به جنبشی جهانی مبدل شده است که تمامی مصائب را پشت‌سر گذاشته و به امروز رسیده است. این روز در سایه رنج و مبارزه رهبر آپو، شهیدان قهرمان، خلق میهن‌دوست و رفقایی که تاکنون در زندان‌ها و سنگرها مقاومت می‌کنند محقق شده است."

'پ.ک.ک یک حزب اینترنشنال است'

رزگار ولات سطح مبارزه پ.ک.ک را یادآور شده و گفت:"هر روز مشارکت در صفوف پ.ک.ک افزایش می‌یابد. پ.ک.ک در میان جوانان کورد خارج از میهن و پیوستن افراد اینترنشنال گسترش می‌یابد. بویژه با انقلاب روژاوا، مبارزه شنگال، کرکوک و جنوب کوردستان شناخت از پ.ک.ک افزایش یافته است و توجه همه را به خود معطوف کرده است. جوانان خلق‌های فارس، عرب، ترک و ملیت‌ها دیگر به صفوف پ.ک.ک می‌پیوندند و این هم نشان می‌دهد که پ.ک.ک نماد آزادیخواهی است."

'پ.ک.ک روحیه ملی را آفرید'

رزگار ولات در ادامه افزود:"بدون شک جنبش‌های کوردی بسیاری که واجد ارزش هستند پیش از پ.ک.ک شکل گرفتند. اما پ.ک.ک با ظهور خود تفاوتش را به همه نشان داد. مورد اول مفهوم ملیگرایی در داخل پ.ک.ک است. اینکه پ.ک.ک در شمال کوردستان تأسیس شده یک واقعیت است اما پ.ک.ک خود را در تمامی بخش‌های کوردستان سازماندهی کرد. از تمامی لهجه‌ها و ارزش‌های خلق کورد را صیانت به عمل آورد و رهبری ملی را تشکیل داد. جنبش‌های کوردی سابق همه در سطح یک بخش یا یک منطقه خود را سازماندهی کرده بودند. به همین دلیل پ.ک.ک در مورد مسئله ملی گام‌های تاریخی را برداشته و تمامی تفاوتمندی‌های موجود در کوردستان، تفاوت‌های آیینی، لهجه‌ای و ... را همچون غنای جامعه دید و روحیه‌ای ملی را ایجاد کرد.

موضوع دیگر جهانی بودن پ.ک.ک است. پ.ک.ک با مبارزات خویش کوردهای تحت ستم، کوردهایی که آسیمیله شده بودند را سازماندهی کرده و صدای آنان را به جهان رساند. حتی توانست سیستمی مشترک از خلق‌ها را به جهانیان ارائه کند و با اعلام حضور خود به عنوان مدرنیته دمکراتیک به آلترناتیف سیستم مدرنیته سرمایه‌داری مبدل شود.

'صدها سال در انتظار یک رهبر بودند'

رزگار ولات در مورد ویژگی‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان سخن گفت و افزود:"خلق کورد صدها سال درد فقدان یک رهبر را می‌کشید. اگر چه روئسایی وجود داشته‌اند اما وجود رهبری که با دردهای کورد آشنایی داشته و بتواند پیشاهنگی صحیحی را به انجام رساند مسئله‌ای جداگانه است. از اینرو رهبر آپو برای ما مایه تفکر، گام برداشتن به سوی هدف و یک رهبر واقعیست. یک انسان کورد که علیرغم اینکه در زندان محصور شده است اما توانست درد یک ملت و بار یک ملت را بر دوش بگیرد و به شیوه‌ی صحیحی رهبریت خلق کورد را به نتیجه برساند.

رهبر آپو پ.ک.ک است و پ.ک.ک رهبر آپوست. رهبر آپو خلق کورد است و خلق کورد هم رهبر آپوست. رهبر آپو سمبل تمامی انسان‌های آزادیخواه است. آزادی کوردستان، آزادی تمامی سرزمین‌های کوردنشین، آزادی خلق کورد منوط به آزادی رهبر آپوست. زیرا همه بخشی از وجود رهبر آپو هستیم.

'تمامی کوردها در انقلاب پ.ک.ک نقش دارند'

گریلای نیروهای مدافع خلق کوردستان، رزگار ولات در پایان سخنان خود گفت:"کوردها بیش از هر زمانی در آستانه پیروزی قرار دارند. زیرا ما دارای ارتشی هستیم که در محافظت از خلق کورد توانایی خود را اثبات کرده است. خلق کورد در جهان شناخته می‌شوند و دوستان فراوانی را پیدا کرده‌اند. دیگران به چشم بازیگر سیاسی به کوردها می‌نگرند. فراتر از این کوردها زمینه ایجاد سیستم نوین و زندگی دمکراتیک فراهم کرده‌اند. روز روزِ مبارزه است. جوانان می‌توانند نقش خود را بازی کرده و وضعیت را متحول کنند. به این مناسبت جوانان را فرامی‌خوانم تا به کوهستان‌های آزاد بیایند و در فضایی آزاد به آموزش خود بپردازند و فعالانه در این مرحله شرکت کنند. تا زمانیکه ما برای آزادی خلقمان و رهبرمان مبارزه می‌کنیم، خلق سازماندهی شده‌ی ما نیز به وظایف خود عمل می‌کنند."

'رهبر آپو مایه امید همه است'

اویندار زاگرس گریلای یژا ستار اظهار کرد:"پ.ک.ک حزبیست که در قلب هر انسان کورد جای گرفته است. ما گریلاهای پ.ک.ک برای دفاع از تمامی کوردستان آماده هرگونه فداکاری هستیم. امروز آوازه پ.ک.ک نه تنها در کوردستان بلکه به سرتاسر جهان رسیده است. نام و صدای پ.ک.ک در سایه خون شهیدان قهرمان در تمامی جهان گسترش یافته است. از اینرو می‌گوییم پ.ک.ک حزب شهداست. با ۶ نفر آغاز شد و امروز میلیون‌ها نفر عضو دارد. بزرگی پ.ک.ک بزرگی افکار و ایده‌های رهبر آپوست. نام رهبر آپو به چشمان هر کودک کورد روشنایی می‌بخشد. رهبر آپو راه علم و فلسفه را برای دانش‌آموزان کورد روشن کرده است. به زندگی زنان روشنی بخشیده است."

'پ.ک.ک و خلق کورد با هم عجین شده‌اند'

اویندار زاگرس افزود:"ما جنگ‌طلب نیستیم. اما امروز پ.ک.ک به وظیفه تاریخی خود برای دفاع مشروع از خلق کورد در تمامی کوردستان عمل می‌کند. این دستاورد در سایه رنج زیلان‌ها، حقی‌ها، مظلوم‌ها و کمال‌‌ها محقق شده است. پ.ک.ک فقط برای جنگ تأسیس نشده است، پ.ک.ک در حقیقت برای دمکراسی، عدالت، برابری، وحدت ملی تأسیس شده است. ما تنها جنگ مسلحانه را به پیش نمی‌بریم، بلکه همزمان به اتحاد و همبستگی ملی اهمیت می‌دهیم و برای آن مبارزه می‌کنیم. به همین دلیل پ.ک.ک و خلق کورد با همدیگر عجین شده‌اند. مقاومت جنگ هفتانین، شمال کوردستان و تمامی کوردستان با هدف دستیابی به اتحاد ملی و آزادی کوردها ادامه دارد. مبارزه پ.ک.ک به بشریت روشنی می‌بخشد. پ.ک.ک برای همیشه بزرگ خواهد بود و به پیروزی دست می‌یابد."

'مبارزه شهیدان را به پیروزی می‌رسانیم'

ژیان روژوین گریلای دیگر یژا ستار با اشاره به نیرومند شدن مبارزه آزادیخواهی در کوردستان با پیشاهنگی پ.ک.ک گفت:"پ.ک.ک با مقاومت و انتقام‌گیری به امروز رسید. پ.ک.ک جنبشی ملی است، تنها برای یک بخش یا یک منطقه فعالیت نمی‌کند. پ.ک.ک برای خلق‌های تحت ستم و خلق‌ها محروم از آزادی تلاش می‌کند. تا زمانی که کوردها به آزادی دست نیابند جنگ مشروع پ.ک.ک هم متوقف نخواهد شد. ما می‌دانیم که برای چه و چگونه زنده‌ایم. از اینرو مبارزات خود را ادامه داده و به پیروزی می‌رسیم."