مزدوران رژیم ترکیه شاهین لطیف ۵۳ ساله را زیر شکنجه کشتند

تبهکاران سلطان سلیمان در منطقه‌ی عفرین یک شهروند را با شکنجه کشتند. همچنین ۱۰ هزار درخت زیتون یک شهروند اهل منطقه‌ی شیا را غصب نمودند.

سازمان حقوق بشر عفرین در مورد اعمال وحشیانه‌ی دولت ترکیه و مزدورانش در عفرین، که اخیرا اعمال مجرمانه‌شان بسیار افزایش یافته است، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است، بر اساس اطلاعاتی که از منابع محلی در عفرین بدست آمده است، مزدوران گروهک تبهکار سلطان سلیمان شاه با پشتیبانی دولت اشغالگر ترکیه در ۲۳ مارس ۲۰۲۰ شهروندی با نام شاهین لطیف بغدادی (۵۳ ساله)، پدر ۴ پسر و ۴ دختر را در منطقه‌ی شیا ربودند.

مزدوران رژیم تروریست ترکیه به این بهانه که در زمان اداره‌ی خودمدیریتی این شهروند وظیفه‌ی خوددفاعی را انجام داده است، وی را در یک مرکز تبهکاران در شیا به شدت شکنجه کرده و پس از چند روز به همراه ۳ هموطن دیگر به ترکیه منتقل کرده‌اند.

همچنین آمده است، کسانی که با شاهین لطیف بغدادی بودند، آزاد شده‌اند ولی وی به زندان مارع منتقل شده و پس از دو ماه و نیم شکنجه آزاد شده است. شاهین لطیف پس از بازگشت به خانه‌اش یک بار دیگر توسط تبهکاران سلطان سلیمان شاه ربوده شده و زیر شکنجه به قتل رسیده است. لازم به ذکر است تاکنون پیکر شاهین لطیف بغدادی به خانواده‌ی وی تحویل داده نشده است.

در بیانیه‌ی سازمان حقوق بشری عفرین همچنین آمده است، تبهکاران سلطان سلیمان شاه در منطقه‌ی شیا ده هزار درخت زیتون یک هموطن با نام حاج عارف را غصب کرده‌اند.

در همین گزارش آمده است، تبهکاران سلطان سلیمان شاه یک هموطن با نام سمیر حسین کوچر را ربوده و برای آزادی وی از خانواده‌اش ۱۰ هزار دلار آمریکا درخواست کرده‌اند.