اهالی دِریک حمله سپاه عراق به کمپ مخمور را محکوم نمودند

صدها تن از اهالی دِریک علیه اقدامات ارتش عراق برای محاصره و سیم‌کشی کمپ مخمور تظاهرات کردند.

صدها نفر از اهالی دِریک و روستاهای کوچرات و برآو، اقدامات دولت عراق جهت محاصره و سیم‌کشی و ایجاد برج مراقبت در اطراف کمپ پناهندگان مخمور را محکوم کردند.

این حرکت اعتراضی از میدان آزادی شروع شد و به سمت بازار مرکزی شهر ادامه یافت. پس از تجمع در مرکز بازار و یک دقیقه سکوت به یاد شهدا، بنوش عبدو؛ از اعضای کنگره‌ی ستار ضمن ایراد سخنانی، یورش ارتش عراق به کمپ پناهندگان مخمور را محکوم نمود.

او تاکید کرد: با این تجمع اعتراضی؛ حمایت خود را از خلق‌مان در کمپ مخمور اعلام می‌کنیم که همواره علیه توطئه‌های دولت ترکیه مقاومت کرده و نیز علیه ستم و ناعدالتی رزمیده‌اند.

این تظاهرات با سردادن شعارهایی در حمایت از مقاومت اهالی مخمور و محکومیت محاصره این کمپ به‌پایان رسید.