اهالی منبج ضمن محکومیت انزوای امرالی، CPT را مسئول دانستند

ساکنان منبج با یک راهپیمایی همگانی، انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و حملات دولت ترکیه به شمال و شرق سوریه را محکوم نمودند.

کمیته خانواده‌ی شهدای منبج و روستاهای اطراف، در راستای کمپین «آزادی برای عبدالله اوجالان، حل سیاسی مسئله کورد» اقدام به برگزاری یک راهپیمایی کردند.

همگام با شهروندان، نمایندگان شمار زیادی از ادارات و نهادها و شخصیت‌های منطقه در این راهپیمایی حضور داشتند. در این راهپیمایی تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و بنرهای "آزادی رهبر آپو، آزادی خلق‌هاست" و "زمان آزادی است" و "نه به اشغالگری دولت ترکیه" و "بدون رهبر نمی‌شود" در دست گرفته شد.

راهپیمایی در تقاطع مصب به تجمع مبدل شد و پس از یک دقیقه سکوت به یاد شهیدان؛ هند داغستانی عضو هیئت ابتکار عمل برای آزادی رهبر اوجالان در سخنانی برخورد غیرقانونی و ضدانسانی دولت ترکیه با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و نیز خلق‌های روژآوا را محکوم نمود.

هند داغستانی به اقدامات در سطح جهان از جمله کمپین جهانی برای آزادی رهبر اوجالان اشاره کرد و آن را ارزشمند و حائز اهمیت دانست. نیز کمیته منع شکنجه اروپا (CPT) و نهادهای حقوق بشری را در قبال سکوتشان درباره انزوای امرالی مقصر دانست.

محمود العبدو عضو کمیته خانواده شهدای منبج نیز به انزوای امرالی اشاره کرده و گفت: «در راستای کمپین آزادی برای رهبر اوجالان تلاش می‌کنیم، زیرا وی رهبر صلح و حامی محرومان و ستمدیدگان است.»

تجمع با درود فرستادن به مقاومت امرالی پایان یافت.