اراده گریلا انواع فنون را شکست می‌دهد

گریلای ه‌پ‌گ؛ اریش کوچر حملات دولت ترکیه به مناطق حفاظتی مدیا را ارزیابی نمود و اظهار داشت که انواع تکنیک‌های دشمن در برابر اراده گریلا شکست خورده است.

اریش کوچر گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) ضمن ارزیابی مقاومت گریلا، به حقیقت پ‌ک‌ک پرداخت که ازبین نمی‌رود و اظهار داشت که جنبش آزادی کوردستان در جنگ سنگینی قرار دارد. اریش کوچر گفت: «دولت فاشیست ترکیه با تمام قدرت و فناوری که در اختیار دارد به ما حمله می‌کند، اما تاکنون نتوانسته به نتیجه‌ای که می‌خواهد برسد. در این جنگ گیر کرده است.» کوچر اظهار داشت که ارتش ترکیه در برابر مقاومت گریلا شکست خورده است.

رفقای زن ما، منبع قدرت و روحیه‌ی ما هستند

اریش کوچر اظهار داشت که اقدام و رهبری نیروهای یژا استار (یگان‌های زنان استار) در جنگ، تعیین‌کننده‌ی مسیر نبرد است و افزود: «فدائیانی که برای حفظ میهن خود پیمان داده‌اند مانند زیلان و بریتان علیه نیروهای دشمن و خیانتکاران مبارزه می‌کنند. مقاومتی که توسط رفقای زن ما انجام می‌شود؛ دشمن را زمین‌گیر کرده است. در واقعیت جنگ کنونی، اراده و مقاومت رفقای زن ما مایه قوت و روحیه ما شده است. نه تنها برای ما، بلکه برای کل خلق کوردستان و جهان این‌گونه است.»

اریش کوچر گفت: «عملکرد رفقای زن ما ضربات بسیار سنگینی به دشمن وارد می‌کند و دشمن را از رسیدن به هدف باز می‌دارد. دشمن وقتی که از رفقای زنمان ضربه می‌خورد، به‌طرز فجیعی شکست می‌خورد.»

دولت ترکیه و شرکای آن محکوم به شکست هستند

اریش کوچر عظمت مقاومت علیه حملات دشمن را با این جملات بیان کرد: «در کنار جنگ و حملات دولت ترکیه، همزمان خیانت بزرگی نیز وجود دارد. به اندازه مقاومت، خیانت به وضوح قابل مشاهده است. دشمنی که به هیچ وجه نمی‌تواند در برابر ما پیروز شود، در کنار نوکران و خائنان، علیه مبارزان آزادیخواه می‌جنگد. با این حال، تا زمانی که روحیه آپویی وجود دارد، دولت ترکیه و شرکای آن هرگز به اهداف خود در این سرزمین نخواهند رسید.

در جنگ با دولت فاشیست ترکیه و همکارانش، تعداد زیادی از رفقای ما شهید شدند، اما مشخص است که دادن این بها برای چه بوده است. قطعا پرداخت این همه هزینه هدفی دارد. این رفقای ما حتی برای لحظه‌ای نیز به خودشان فکر نکردند، بلکه برای تحقق آزادی جسمانی رهبرمان و ایجاد کوردستان آزاد، خود را فدا کردند. تا زمانی هم که ما زنده باشیم، این روحیه فداکاری همواره ادامه دارد. زیرا بودن ما نیز برای خلقمان است.»

گریلای ه‌پ‌گ؛ اریش کوچر در پایان صحبت‌هایش اراده‌ی خود را برای پیروزی چنین اظهار داشت: «گریلاهای آزادیبخش کوردستان که به طرزی فداکارانه تا آخرین قطره خون خود از راهشان دست نمی‌کشند، مصمم‌اند که این نبرد را به پیروزی برسانند. لذا شرایط هر چه می‌خواهد باشد، آنچه روشن است گریلا دست از مبارزه بر نمی‌دارد. ما دارای روحیه‌ی بسیار بالایی هستیم، تا پایان بر این خواست استواریم که در کوردستانی آزاد با رهبری خود زندگی کنیم. در نهایت برای تمام رفقایمان که در خطوط مقدم نبرد، علیه دشمن مبارزه می‌کنند آرزوی موفقیت دارم. پیروزی قطعا از آن ماست.»