ارتش ترکیه در حمله به روستای اُم کیف از بمب‌ خوشه‌ای استفاده کرد

شورای نظامی تل‌تمر اعلام نمود، ارتش اشغالگر ترکیه در روستای ام کیف از بمب خوشه‌ای که سلاح ممنوعه می‌باشد بهره گرفته است.

یکی از فرماندهان شورای نظامی تل‌تمر احمد کلش اعلام نمود، ارتش اشغالگر ترکیه با بمب خوشه‌ای روستای ام کیف را بمباران کرده ‌است.

ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکارانش صبح ساعت ۴:۰۰ روستای ام کیف در تل تمر را بمباران کردند.

فرمانده احمد کلش اعلام نمود، بیشتر از ۱۵۰ توپ در اطراف تل تمر و به‌ویژه روستای ام کیف به زمین اصابت کرده ‌است. وی گفت؛"از ساعت ۴:۰۰ صبح تا ساعت ۰۹:۳۰ بدون وقفه ارتش ترکیه از بمب‌های خوشه‌ای ممنوع استفاده کرده است که در نتیجه ۶ سرباز حکومت دمشق مجروح شدند، خسارات مادی بسیاری ایجاد شده و برق منطقه قطع شد.

این فرمانده هم چنین اعلام نمود، پس‌از این حمله نیروهای روسیه دخالت کرده‌اند.

آماده پاسخ‌گویی هستیم

احمد کلش همچنین اعلام نمود، آن‌ها برای پاسخ به این حملات آماده هستند و از کشورهای ضامن آتش‌بس [روسیه و آمریکا] درخواست نمود تا در مقابل حملات دولت اشغالگر ترکیه که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، بایستند و رژیم اردوغان را بر سرجایش بنشانند.

احمد کلش در ادامه سخنانش گفت:"در جنگ ۲ سال اخیر دولت اشغالگر ترکیه قصد داشت اراده نیروهای نظامی ق.س.د و شورای نظامی را از بین ببرد اما موفق نشد. اکنون نیز می‌خواهد اراده مردم را از بین ببرد، اما خلقمان و شروان‌هایمان مقاومت می‌کنند، چون این نیرو از فرزندان آن‌ها تشکیل‌شده و وعده مقاومت تا پایان را داده‌اند."

ارتش اشغالگر ترکیه در سپتامبر ۲۰۲۱ نیز منطقه عین عیسی و روستاهایش را با بمب خوشه‌ای بمباران کرد که در نتیجه‌ی آن احمد فجر شهدان مجروح شده بود. بکارگیری سلاح شیمیایی و سلاح‌های ممنوعه از سوی رژیم ترک علیه کوردها با سکوت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط با منع کاربرد اینگونه سلاح‌ها روبرو شده است.