بر اثر جاری شدن سیل در کوبانی و حسکه دو کودک جان باختند

در شمال و شرق سوریه، بر اثر باران شدید دو کودک در کوبانی و حسکه جان باختند.

در شمال و شرق سوریه، باران شدیدی بارید و منجر به جاری شدن سیل شد. در نتیجه این سیل دو کودک در کوبانی و حسکه جان باختند.

یک کودک ١٤ ساله به نام ایمن حسین احمد در روستای المبوتوحی از توابع شهرستان الخراء در منطقه کوه قزوانی حسکە جان باخت.

یک کودک دیگر به نام شیرین احمد ٣ ساله در محله بوتانی در غرب کوبانی جان باخت.