در حلب برای مروان زروان گریلای ه‌پ‌گ مراسم غیابی برگزار شد

برای مروان زروان (احمد ابراهیم احمد) گریلای ه‌پ‌گ که در ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ در مناطق حفاظتی میدیا به شهادت رسیده بود، در شهر حلب مراسم غیابی برگزار شد.

مجلس خانواده‌ی شهدای حلب برای مروان زروان (احمد ابراهیم احمد) گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) در میدان شهدا واقع در محله‌ی‌ شیخ مقصود حلب مراسمی غیابی برگزار کرد، ساکنین و اعضای سازمان‌ها و احزاب و نیروهای نظامی در این مراسم حضور داشتند.

توسط یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) و یگان‌های مدافع زنان (ی‌پ‌ژ) مراسم نظامی برگزار شد، فرهاد کوبانی از فرماندهان ی‌پ‌گ در مورد شخصیت شهید مروان سخنرانی کرد و اعلام نمود با اراده‌ی خود به صفوف گریلا پیوست و حملات دولت ترکیه را نپذیرفت و مسئولیت حفاظت از کوردستان را بر عهده گرفت.

فرهاد کوبانی قول داد از سلاح شهید مروان صیانت نماید و اعلام نمود انتقام وی را خواهند گرفت و برنامه‌ی اشغال‌گران را خنثی خواهند نمود.

رمزیه صالح عضو اجرایی دفتر زنان مجلس خانواده‌ی شهدا اعلام نمود به لطف فداکاری شهدا دست‌آورد کسب کرده‌اند.

وکیل علاالدین خالد کالو به نمایندگی از خانواده‌ی شهید اعلام نمود به مبارزه برای آزادی کوردستان ادامه خواهند داد.

سپس مشخصات شهید قرائت و به خانواده‌اش تقدیم گردید.