در کانتون فرات به مناسبت ۴ آوریل زنجیره کنش‌هایی برگزار شد

در منطقه سِرانه،‌ سِرین و میدان زنان آزاد واقع در کانتون فرات به مناسبت ۴ آوریل روز میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان کنش‌های متنوعی برگزار شدند.

کنش‌های ۴ آوریل

در کانتون فرات به مناسبت ۴ آوریل روز میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان زنجیره کنش‌های متنوعی برگزار شد.

در چارچوب این کنش‌ها در منطقه سرین برای کودکانی از خانواده‌های شهدا جشن و شادمانی برگزار شد. جشن در منطقه سرین با شرکت صدها کودک ازجمله کودکانی از خانواد‌های شهدا با یک دقیقه سکوت برای ادای احترام آغاز شد. در این کنش کودکان بی‌وقفه شعار ‌«بدون رهبری زندگی میسر نیست» را سر می‌دادند. همچنین در این کنش که کودکان تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را بر‌افراشتند رقص، پایکوبی و آواز خوانی هم انجام شد.

در عین حال در شهرک تل خزال که از توابع منطه سرانه است به مناسبت ۴ آوریل یک جشن برگزار شد. در این جشن هم رقص، پایکوبی و آواز خوانی صورت گرفت. سپس در این کنش تحلیلات رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را شنیده و کنش اینچنین به پایان رسید.

همچنین در میدان زنان آزاد با پیشاهنگی جنبش جوانان انقلابی یک نمایشگاه تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برگزار شد.