در کوبانی یک خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شد

در کوبانی یک خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شد و چند نفر مجروح شدند.

در جنوب کوبانی یک خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شد. بر اساس گزارش‌ها، در پی این انفجار چند نفر مجروح شدند.