در طبقا یک شروان به شهادت رسید

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای امنیت داخلی اعلام کرد، یکی از اعضایشان به نام خالد عشوی‌ المغیر به شهادت رسیده است.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه اعلام کرد، یکی از اعضایشان به نام خالد عشوی‌ المغیر در ۱۳ نوامبر در شهر منصوره در طبقا در زمان انجام وظیفه با هدف قرار دادن خودرویش به شهادت رسیده است.

اطلاعیه به شرح زیر می‌باشد:

«شهید خالد چند سال قبل به صفوف ما پیوست ‌‌و شروع به مبارزه کرد، یکی از اعضای دلسوز ما بود، در جنگ علیه تبهکاران شرکت داشت. با تمام قوا و در کمال شجاعت مقاومت ‌کرد و زندگی‌اش را فدای سرزمین و خلقش نمود. به خاطر سرزمینش همیشه در خط مقدم قرار داشت. دارای روحییه‌ی مسئولیت‌پذیر و رفاقتی بالایی داشت. تا لحظه‌ی شهادت، در تمامی مراحل مبارزه شرکت کرد و اسم خود را در بین شهدای قهرمان، نگاشت.

مشخصات شهید به شرح زیر می‌باشد:

اسم: خالد المغیز

نام مادر: خود

نام پدر: عشوی

محل و تاریخ پیوستن: منصوره، ۲۰۱۸/۶/۴

محل و تاریخ شهادت: منصوره، ۲۰۲۳/۱۱/۱۳.»