در یک ماه اخیر دولت اشغال‌گر ترکیه ۳۵ نفر را در عفرین ربوده است

دولت اشغال‌گر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن به نقض حقوق بشر در عفرین اشغالی ادامه می‌دهند و از ابتدای این ماه حداقل ۳۵ نفر را در این شهر و شهرها و مناطق اطراف آن ربوده‌اند.

در چارچوب سیاست‌های وحشیانه‌ی دولت اشغال‌گر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن علیه ساکنین منطقه به ویژه در عفرین اشغالی از ۱ الی ۲۷ مارس حداقل ۳۵ شهروند را ربوده‌اند.

خبرگزاری هاوار، اسامی و محل و تاریخ افراد ربوده شده توسط دولت اشغال‌گر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن در محدوده‌ی عفرین اشغالی واقع در روژآوای کوردستان را منتشر کرده است.

اسامی و محل و تاریخ افراد ربوده شده به شرح زیر می‌باشد

۱ مارس، تبهکاران ارتش میهنی (پلیس مدنی) وابسته به دولت اشغال‌گر ترکیه، در روستای بیباکا‌ در منطقه‌ی بلبله، سه نفر را به نام‌های زیاد شرف (۴۹ ساله)، عبدالرحمان شرف (۶۲ ساله) و سالان دلو (۵۸ ساله) را ربوده‌اند.

همچنین تبهکاران ارتش میهنی (پلیس مدنی)  فردی را به نام کامران دیبور (۴۴ ساله) را در روستای حج حسنه در منطقه‌ی جندریس ربوده به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.

در ۲ مارس، تبهکاران ارتش میهنی (پلیس نظامی) به روستای امارای‌ واقع در منطقه‌ی مابتا بدون هیچ دلیلی به تفتیش منازل پرداختند، همچنین سه عضو یک خانواده را به نام‌های روزلین کمال مراد و همسرش فتحی عبدالرحمان محمد (۷۰ ساله) و پسر این خانواده شیرزاد فتحی محمد را ربودند.

همچنین تبهکاران ارتش میهنی (پلیس نظامی) در منطقه‌ی جندریس عمر رشو (۴۳ ساله)، نیهاد حسن (۳۷ ساله)، زیاد رشید محمد (۴۸ ساله) را ربودند.

در ۳ مارس، تبهکاران ارتش میهنی (پلیس نظامی) به منطقه‌ی مابتا یورش برده و فرهاد حنیف از روستای قنتره، گیوارا ابراهیم محمد، محمد علی حمکه‌ حسین و محمد رزوان مصطفی از روستای عربا را به مکانی نامعلوم ربوده‌اند.

در ۷ مارس، تبهکاران ارتش میهنی (پلیس نظامی)، از روستای بادینان واقع در منطقه‌ی رجوی‌، فردی را به اسم احمد ابراهیم (۴۸ ساله) و همچنین از روستای یلانقوزی در منطقه‌ی جندریس، فردی را به نام ریزان شیخ محمد (۳۶ ساله) را به مکان‌های نامعلومی ربودند.

در ۸ مارس، تبهکاران فرقه‌ی نهانی وابسته به دولت اشغال‌گر ترکیه، بیش از ۱۳ نفر را به دلیل عدم پرداخت باج به تبهکاران وابسته به دولته ترکیه را ربودند.

در ۱۹ مارس تبهکاران وابسته به دولت اشغال‌گر ترکیه، فردی را به نام محمد اسماعیل (۴۱ ساله) را در منزل خود در نزدیکی بیمارستان درسیم عفرین ربودند.

در ۲۰ مارس، تبهکاران، شهروندی را به نام مصطفی رشید در روستای تلتاویل و جوانی به نام حسین النصیری (۲۲ ساله) را در منطقه‌ی جندریس ربودند.

در ۲۳ مارس، ارتش دولت اشغال‌گر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن فردی به نام محمد حسن را از روستای مَزن واقع در منطقه‌ی شیرآوا را ربودند‌.

در ۲۶ مارس، تبهکاران وابسته به دولت اشغال‌گر ترکیه، فردی را به نام شیخ اسماعیل (۵۵ ساله) را از روستای کاخره در منطقه‌ی مابتا را ربودند.

در ۲۷ مارس، سازمان اطلاعاتی دولت اشغال‌گر ترکیه، در روستای سیمالکا واقع در منطقه‌ی مابتا، فردی را به نام فاروق‌ محمد جمیل شیخو (۴۹ ساله) را ربودند.