گردهمایی پر شور جنبش دانشجویی در روژآوا

امروز صدها جوان عضو جنبش دانشجویی در سراسر روژآوا با هدف بررسی مشکلات دانشجویان منطقه و راه حل آنها و نیز گسترش سازمانهای ویژه دانشجویی در یک گردهمایی در شهر حسکه آماده شدند.

گردهمایی با شعار "باید امر خواندن و نوشتن را تاریخی کنیم" برگزار شد.

در این نشست مظلوم کوبانی فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک که در سن جوانی در جنبش دانشجویی روژآوا شرکت کرده بود و نقش چشمگیری در رهبری انقلاب داشت، نیز حضور داشت. مظلوم کوبانی به ارزیابی اهمیت تحصیل و نقش جوانان از ابتدایی تا دانشگاه پرداخت.

در همین نشست به چگونگی ایفای نقش کارای جنبش دانشجویی در بنیانگذاری انقلاب پرداخت، همچنین به اهمیت سازماندهی در عرصەهای مختلف جنبش آپویی برای تاسیس جامعەای مستقل و دفاع از خود اشاره نمود.

پس از این سخنرانی، دانشجویان با روحیه و اراده بالایی در گفتگوها شرکت کردند و به اظهارنظر پرداختند.

پس از سخنان کمیسیون نیز زمان صحبت کردن به دانشجویان داده شد و دانشجویان نقدهای خود را بیان کردند و مشکلات زندگی روزانه دانشجویان ارزیابی گردید و سپس پیشنهاداتی برای حل این قبیل مسائل ارائه شد.

گردهمایی با هدف تجدید سازمانهای دانشجویی در منطقه روژآوا و ایجاد ارتباط گستردەتر مابین حاضرین جهت تقویت جنبش دانشجویی برگزار شد.

این گردهمایی با برنامه هنری و آواز و رقص و پایکوبی به پایان رسید.