هفته‌ی قهرمانی در شمال و شرق سوریه گرامی داشته شد

به مناسبت هفته‌ی قهرمانی در اکثر مراکز شمال و شرق سوریه مراسم گرامی‌ داشت برگزار شد.

به مناسبت ۳۹ مین سالگرد شهادت فرمانده عگید (ماهسون کورکماز) و هفته‌ی قهرمانی در شمال و شرق سوریه مراسم یادبود برگزار شد.

قامیشلو

به این مناسبت حزب اتحاد دمکراتیک (پ‌ی‌د) در قامیشلو مراسمی برگزار کرد. در این مراسم خانواده‌ی شهدا و اعضای حزب و صدها تن از ساکنین منطقه حضور داشتند.

در این مراسم سخنرانی‌هایی انجام شد و خاطر نشان شد که ارزش‌های اجتماعی به یمن مقاومت و فداکاری خلق کورد در برابر سیاست‌های نسل‌کشی و انکار حفظ شده است.

همچنین به ادامه‌ی سیاست تفرقه و انکار اشاره شد، در ادامه اعلام شد که با ظهور اندیشه‌ی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که مبنای مقاومت و مبارزه را بنیان نهاد، قوی‌ترین پاسخ داده شد.

در پایان این یادبود بر گسترش مبارزه برای حفظ دست‌آوردهای شهدا تاکید شد.

تربه‌سپی

در مقر پ‌ی‌د سمیناری در رابطه با هفته‌ی قهرمانی برگزار شد. ده‌ها تن از جوامع این شهرک و نمایندگان حزب و سازمان‌های خودمدیریتی دمکراتیک منطقه‌ی جزیر در این سمینار شرکت کردند.

پس از یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به شهدا، هدیه شمو ریاست مشترک شعبه‌ی تربه‌سپی پ‌ی‌د سخنرانی کرد و گفت: «مقاومت زندان آمد و فداکاری شهدا از مظلوم دوغان به مقاومت شهید عگید رسید، از مقاومت شهید عگید به جرقه‌ی مقاومت خلق رسید و تا به امروز نیز ادامه دارد.»

در پایان فیلمی در رابطه با هفته‌ی قهرمانی و تأثیرات آن بر خلق کورد و جهان و چگونگی زنده ماندن آن اکران شد.

چلاغا

انجمن خانواده‌ی شهدای چلاغا با هماهنگی پ‌ی‌د مراسمی را در مرکز روشنفکری و هنری منطقه برگزار کرد.

در این مراسم، عبدالسما عباس ریاست مشترک شعبه‌ی پ‌ی‌د در این منطقه سخنرانی کرد و اعلام نمود، مبارزه‌ی شهید عگید روح انتقام و مقاومت علیه سیاست‌های نسل‌کشی علیه خلق کورد و مبارزه علیه اشغال‌گران برای دست‌یابی به آزادی جسمانی رهبر عبدالله اوجالان است.

دِرک

انجمن خانواده‌ی شهدای شهر دِرک در مرکز فرهنگی هنری دجله‌ سمیناری را برای گرامی داشت شهدای هفته‌ی قهرمانی برگزار کرد. ساکنین دِرک و اعضای سازمان‌های مدنی در آن شرکت کردند.

علی محمد عضو انجمن شهر دِرک در این سمینار اعلام کرد که به لطف هزاران جوان کورد پرچم مبارزه و پیروزی به اهتراز در آمده است.

تل حمیس‌

ساکنین منطقه‌ی تل‌ حمیس‌ و ریش سفیدهای طوائف عرب و اعضای سازمان‌های مدنی به این مناسبت در سالن فرهنگی یاد شهدای هفته‌ی قهرمانی را گرامی‌ داشتند.

سپس فیلمی در رابطه با سیاست‌های ضد خلق کورد و خلق ستمدیده و شهدای هفته‌ی قهرمانی در برابر این سیاست‌ها و عمر کوتاه شهید عگید اکران شد.

تل کوچر

پ‌ی‌د در منطقه‌ی تل کوچر‌ مراسمی برگزار کرد. در ابتدای این مراسم فیلمی در رابطه با زندگی شهید عگید و مبارزات وی اکران شد.

طبقا

مجلس خانواده‌ی شهدای کانتون طبقا در آرامستان شهدای طبقا مراسمی را برای گرامی داشت شهید عگید برگزار کردند. نمایندگان اداره‌ی خودمدیرتی دمکراتیک، حزب و جنبش‌های زنان، جوانان، اعضای انجمن خانواده‌ی شهدای کانتون طبقا در این یادبود شرکت داشتند.

در این مراسم، محمد الشیخ عضو مجلس خانواده‌ی شهدا سخنرانی کرد و گفت: «اولین گلوله از تفنگ شهید عگید شلیک شد، زنجیرهای بردگی را شکست، این به انقلابی تبدیل کرد که صفحه‌ای نوین را در تاریخ خلق‌ها رقم زد.»