جوانان عرب قتل‌عام حلبجه را محکوم کردند

جوانان عرب رقه ۳۵مین سالگرد شهدای حلبجه را گرامی داشتند و حملات اشغالگرانه با سلاح‌های شیمیایی که هدف آن نسل‌کشی کوردها است را محکوم کردند.

جوانان عرب رقه در سی و پنجمین سالگرد بمباران شیمیایی حلبجه با بیانیه‌ای یاد شهیدان این جنایت را گرامی داشته و این حمله را محکوم کردند.

جوانان قبل از بیانیه 5 دقیقه به یاد شهدا ایستادند. سپس به نمایندگی از جنبش جوانان انقلابی، اتحادیه زنان جوان، جوانان آینده و کمیته ورزش جوانان رقه، بیانیه‌ای توسط عضو جنبش جوانان انقلابی، بُشری احمد قرائت شد.

بشری احمد از شهدای این قتل‌عام یاد کرد و خاطرنشان کرد: هدف رژیم بعث از حملات شیمیایی در حلبجه نسل‌کشی خلق کورد بود.

احمد همچنین در سالگرد قتل‌عام حلبجه، به حملات شیمیایی دولت اشغالگر ترکیه به مناطق حفاظتی مدیا، روژآوا و باشور کوردستان اشاره کرد.

احمد گفت که هدف اشغالگران نابودی خلق کورد است.

بشری احمد در پایان گفت که این جوانان تا آخر در مقابل حملات خواهند ایستاد و به حضور خود در صحنه مبارزه ادامه خواهند کرد.