خلق‌های شمال و شرق سوریه ۴ آوریل را جشن گرفتند

خلق شمال و شرق سوریه به مناسبت میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان کنش‌هایی انجام دادند.

کنش‌ها به مناسبت ۴ آوریل، روز میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در شمال و شرق سوریه ادامه دارد.

قامیشلو

به مناسبت ۷۵مین سالگرد میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، مادران در محله‌ی کورنیش قامیشلو گرد هم آمدند و چندین نهال را کاشتند.

کارزار «کاشت ۱۰۰ نهال» توسط انجمن دفاع و نظارت بر حقوق کودکان سترک ادامه دارد. کودکان خانواده‌های کمون شهید دمهات قامیشلو و شهید مظلوم منطقه‌ی علیا و شهید سیدو‌ منطقه‌ی جودی (کنال سویس‌) در کاشت نهال شرکت کردند. کودکان امروز ۱۰۰ نهال دیگر را کاشتند. این کنش تا ۴ آوریل ادامه خواهد یافت.

چلاغا

در روستای زخیره واقع در منطقه‌ی چلاغا، کنگره ستار در چارچوب کنش‌ها‌ی ۴ آوریل، سمیناری را برگزار کرد.

هودا علی مدیر خانه‌ی زنان چلاغا در این سمینار به سخنرانی پرداخت، روز میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و عید اکیتو را تبریک گفت و اعلام نمود: «تنها راه رسیدن به حقیقت، جمع شدن گرد رهبر عبدالله اوجالان و تفکر وی است.»

سپس شرکت کنندگان نهال کاشتند.

حلب

کمیته‌ی آموزش و پرورش اجتماعی دمکراتیک حلب در چارچوب کنش‌های ۴ آوریل در مدارس شهید آواشین دمهات، کنشی انجام داد. خلق و اعضای سازمان‌های مدنی با شور اشتیاق از این کنش استقبال کردند.

شرکت کنندگان در باخچه‌ی مدرسه، نهال کاشتند. گروه موزیک شهید عگید جیلو‌ آواز خواندند، سپس گروه فولکلور شهید جودی آمانوس به روی صحنه رفتند.

این کنش با شعار «بدون رهبر زندگی میسر نیست» و با شور و اشتیاق به پایان رسید.