م‌س‌د: باید خلق در برابر توطئه‌ها هوشیار باشند

مجلس سوریه‌ی دمکراتیک (م‌س‌د) حمله به آکادمی آموزشی ق‌س‌د را محکوم کرد و گفت: «باید خلق ما در برابر توطئه‌ها هوشیار باشند.»

م‌س‌د در رابطه با حمله به آکادمی آموزشی نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک (ق‌س‌د) بیانیه‌ای مکتوب منتشر کرد.

م‌س‌د این حمله را محکوم کرد و درخواست کرد که باید در برابر حملات هوشیار باشند.

م‌س‌د به خانواده‌ی شهدا تسلیت گفته و اعلام کرد: «منشاء حمله همان منشاء است که در سپتامبر ۲۰۲۳ در منطقه درگیری ایجاد کرد. به لطف خردمندان دیرالزور این تلاش ناکام ماند و خنثی شد.»

م‌س‌د از ساکنین دیرالزور درخواست کرد در برابر توطئه‌ها هوشیار باشند و گفت: «از خلق خود درخواست می‌کنیم تا هوشیار باشند زیرا دشمنان آزادی و دمکراسی سعی در ایجاد آشوب در دیرالزور را دارند، لازم است خلق ما به مسئولیت میهنی خود عمل نمایند و به صورت جدی در برابر این تلاش‌ها بیاستند. مقاومت دیرالزور در برابر این توطئه‌ها، به کریدوری برای انتقال پروژه‌ی دمکراتیک به دیگر مناطق که در برابر ظلم و ستم ایستاده‌اند، تبدیل خواهد شد.»