نیروهای سوریه دمکراتیک: جاسوسانی که موجب شهادت چند فرمانده و مبارز شده بودند شناسایی شدند

ق.س.د از شناسایی و دستگیری سه جاسوس زن و مرد خبر داده است که عامل شهادت فرمانده رناس روژ، سوسن بیرهات و چندین شروان دیگر روژاوا بوده‌اند.

یگان‌های ویژه نیروهای سوریه دمکراتیک پس از یک روند نظارت دقیق، یک گروه شامل سه مامور که برای اشغالگران ترکیه در مناطق شمال شرق سوریه فعالیت جاسوسی انجام می‌دادند را دستگیر کردند.

به گفتەی مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیك، طبق اعترافات در اولین دوره تحقیقات و بر اساس اطلاعات و اسنادی که از این جاسوسان جمع‌آوری شده است آنها تحرکات یک عضو شورای نظامی نیروهای سوریه دمکراتیک به نام "سوسن بیرهات" را رصد کرده و در اختیار سازمان استبخاری ترکیه موسوم به میت گذاشته‌اند.

بنابر این اطلاعات بود سوسن بیرهات بهمراه رناس روژ عضو شورای نظامی ی.‌پ.‌گ و دو فرمانده و مبارز شورای نظامی تل‌تمر به اسامی عگید گرکه‌لگه و روبار حسکه در تاریخ نوزدهم آگوست ٢٠٢١ با یک حمله هوایی ترکیه به منطقه تل‌تمر روژاوا شهید شدند.

این سه جاسوس شامل یک مرد و دو زن گفته‌اند در حال شناسایی اهداف جدید و انجام یک مأموریت اطلاعاتی دیگر بودند که دستگیر شدند. آنها به دادگستری محول شده‌اند.