پیکر شهید کایا کتیکانی در کوبانی به خاک سپرده شد

پیکر شهید کایا کتیکانی ‌‌‌(دیار بکو) در کوبانی طی مراسمی دسته‌جمعی به خاک سپرده شد.

اهالی کانتون فرات، اعضای نهاد‌ها و دستگاه‌های خودمدیریتی در مراسم بدرقه کردن مبارز نیروهای ویژه، شهید کایا کتیکان ‌(دیار بکو) شرکت کردند،‌ او در زمانی که مشغول انجام وظیفه بود مورخ ۱ آوریل در منبج شهید شد. پیکر این شهید در آرامگاه شهید دجله واقع در کوبانی طی یک مراسم دسته‌جمعی به خاک سپرده شد.

این مراسم با یک دقیقه سکوت برای ادای احترام آغاز شد. به عنوان مدیریت نیروهای دفاع اجتماعی ‌‌‌‌‌‌(ه‌پ‌ج)، علی هوشان در این مراسم سخنرانی کرد، او به خانواه‌های شهدا تسلیت گفت و ابراز داشت‌: ‌«انقلاب ما با شهدا آغاز شده و ما به یُمن شهدا به این سطح رسیده‌ایم. تاریخی که هزاران سال بود آن را گم کرده ‌بودیم ما با شهدا آن را دوباره از نو ساختیم. ما بر اساس فکر و اندیشه رهبر آپو خود را سازماندهی ‌کردیم و انقلاب ما با شهدا آغاز شد. ما با شهدا پیروز خواهیم شد.»

عضو مجلس خانواده‌های شهدای کانتون فرات، بدیله حسو نیز سخنرانی کرد و قول پیروی از راه شهدا را داد و گفت که یقینا انتقام شهدا گرفته خواهد شد.

سپس مشخصات شهید کایا کتیکان از طرف مجلس خانواده‌های شهدا قرائت شده و به خانواده ایشان تحویل داده شد.

این مراسم با شعار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«شهدا نمی‌میرند» به پایان رسید.