شورای خانواده‌های شهدا: تجاوزات دولت ترکیه بی‌پاسخ نخواهد ماند

شورای خانواده‌های شهدای کانتون فرات جنایات دولت اشغالگر ترکیه علیه مقدسات مردم در مناطق اشغالی را محکوم کرد و اعلام کرد که تجاوزات دولت اشغالگر ترکیه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

شورای خانواده‌های شهدای کانتون فرات در خصوص جنایات دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش علیه جان و مقدسات مردم در مناطق اشغالی بیانیه‌ای صادر کرد. این بیانیه در مقابل ساختمان شورای خانواده‌های شهدای کانتون فرات خوانده شد.

این بیانیه توسط دریا محمد عضو شورای خانواده‌های شهدا قرائت شد.

در این بیانیه آمده است: «دولت اشغالگر ترکیه تا به امروز به سیاست کثیف خود علیه خلق کورد ادامه داده و بر سیاست‌های پلید خود افزوده است. تا جایی که حتی به هتک حرمت قبور شهدا با دستان کثیف خود رسیده است. دولت اشغالگر ترکیه در عفرین اشغالی از هر نظر دست به وحشیگری می‌زند. در آخرین مورد به آرامستان شهدا را در منطقه جندرس دست درازی کرده و آن را ویران نمود. به قبور فرزندان ما دست درازی و بی‌حرمتی کرده و مرتکب اعمال غیرقانونی و غیر انسانی شده است اما جهان در برابر این تجاوزات و بی‌حرمتیها سکوت کرده است.»

در این بیانیه اعلام شده است که تا آزادی عفرین اشغالی به مبارزه و مقاومت خود ادامه خواهند داد و گفته شده است: «حتی اگر بهای آن سنگین باشد، تا پایان دادن به فساد و پلیدی دولت ترکیه مقاومت می‌کنیم.»

در این بیانیه همچنین به مقاومت مردم عفرین درود فرستاده شد.