سمیناری در رابطه با توطئه‌ی بین‌المللی در شدادی برگزار شد

با نزدیک شدن به سالگرد ربودن رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، حزب سوریه‌ی آینده در شهرک شدادی سمیناری را تحت عنوان «توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر» را برگزار کرد.

اعضای سازمان‌های مدنی و احزاب سیاسی و کمیته‌ی آموزش و پرورش در این سمینار حضور داشتند که در آن فاطمه طراف‌ مدیر مجلس سوریه‌ی آینده به سخنرانی پرداخت.

فاطمه طراف‌ گفت: «توطئه‌ای عمیق و سازماندهی شده بود، تمامی جهان علیه رهبر عبدالله اوجالان ایستادند، این منطق زمانه و منطق دوست دشمن بود، در این مرحله احساسات و باورها فرو می‌ریزند.»

همچنین محمد فرحان گفت: «دولت ترکیه تئوری خود را بر اساس تجربیات متعدد قبلی خود در سرکوب انقلاب‌ها و قیام‌های کورد در مدت هشتاد سال پیش که بیش از ۲۸ انقلاب بود، بنا کرد و دولت ترکیه با دستگیر یا اعدام کردن رهبران می‌توانست قیام را به پایان برساند، اما بعدا متوجه شدند که رهبر عبدالله اوجالان با با بقیه متفاوت است.»

در ادامه گفت: «رهبر عبدالله اوجالان به پایان نرسید، برعکس امروزه ترک‌ها و جهانیان به این باور رسیده‌اند که بدون عبدالله اوجالان مسئله‌ی کورد حل نخواهد شد.»