تاراج درختان زیتون عفرین اشغالی از سوی ترکیه

رژیم ترک در بخش مباتا-ی عفرین اشغالی به تاراج درختان زیتون ادامه می‌دهد. صدها درخت زیتون از سوی رژیم ترک قطع شدند.

به گفته یک منبع آگاه از عفرین اشغالی، مزدوری به نام طارق جوری (أبو مارع) که خود از اهالی محله بابا عمرو در شهر حمص است و در عفرین مستقر شده است، با همکاری یک مزدور دیگر ترکیه به نام أبو حمزه که عضو شبه‌نظامیان وابسته به رژیم اردوغان است ده‌ها هکتار از مزارع ساکنان روستای شوربه از توابع بخش مباتا را غصب کرده‌اند.

منبع مذکور اسامی مالکان مزارع درختان زیتون که از سوی مزدوران ترکیه غصب شده‌اند را بدین شرح اعلام کرد؛

سیدو سیدو فرزند رشید حاج قدری، ١٠٠ درخت زیتون.

حسین شیخ عثمان فرزند محمد، ٢٠ درخت زیتون.

فاروق خلیل، ١٢٠ درخت زیتون.

محمد أمیر، ٢٢٠ درخست زیتون.

محمد علی علو، ٢٧٨ درخت زیتون.

محمد علی هشینو، ٢٢٠ درخت زیتون.

عثمان هشینو، ١٢۵ درخت زیتون.

مساحت زمینی که غصب شده است بیش از ۵٠ هکتار می‌باشد و درختان زیتون ١٠ هکتار آن را در بر گرفته است.

مزدوران رژیم ترکیه، ١٢ اصله درخت مثمر زیتون را که متعلق به ادریس شیخ عثمان در غرب روستای میدانکه در مسیر جاده سد می‌باشد قطع کرده‌اند.

به گفته منبع مذکور، مزدور رژیم ترک طارق جوری از آغاز اشغالگری رژیم ترک در کانتون عفرین در ازای هر درخت زیتون در روستاهای مناطق بلبله (مرکز بخش بلبله، بالیو، شینگل، بیکه، کوتانا، أوپلا، قره‌گُل) از صاحبان آن پول می‌گیرد. همچنین محصول زیتون کسانی که آواره شده‌اند از سوی مزدوران ترکیه غارت می‌شود و افرادی هم که در منطقه باقی مانده‌اند مجبور به پرداخت پول می‌شوند.

تعدادی از سر دسته‌های گروهک‌های مزدور رژیم غاصب ترک به نام‌های گروهک سلطان مراد، رجال الحرب، فیلق الشام و النخبه بیش از ١٠ هزار اصله درخت زیتون شهرک میدانکه را که متعلق به ۴٧ خانواده می‌باشند غصب کرده‌اند.