"تضمین آزادی جسمانی رهبر آپو، آرمان همه جوانان آزادی‌خواه است"

جوانان عفرینی با تاکید بر اینکه تحت هر شرایطی برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مبارزه خواهند کرد و گفتند: «جوانان خاورمیانه باید برای آزادی جسمانی رهبر آپو، سطح کار و فعالیت‌های‌شان را ارتقا دهند.»

جوانان عفرینی در بیست و پنجمین سالگرد توطئه بین المللی ۱۵ فوریه علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کردند و از جوانان و خلق‌های آزادی‌خواه خواستند که آزادی جسمانی اوجالان را هدف خود بدانند و به همین منظور سطح کار خود را ارتقا دهند.

فؤاد حسن، یکی از اعضای جنبش جوانان انقلابی کانتون عفرین و شهبا، با تاکید بر اینکه تحت هر شرایطی، برای آزادی جسمانی رهبرشان تلاش خواهند کرد، گفت: «همه می‌دانیم که تنها یک دولت علیه رهبر آپو توطئه نکرد. توطئه توسط بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و دولت‌های بین‌المللی انجام داده شد و رهبر آپو اسیر شد. به همین دلیل است که نگرش و ایستار ما به‌عنوان جوان واضح است، هر بهایی که برای آزادی جسمانی رهبر آپو پرداخته شود، خواهیم پرداخت و ما همگی به صفوف گریلا خواهیم پیوست تا آزادی جسمانی رهبر آپو تضمین شود. از همه جوانان کوردستان می‌خواهم که دست از بردگی بکشند و بیایند تا رهبرشان، رهبر آپو را آزاد کنند. نزدیک به ۲۶ سال است که بخاطر ما در زندان بسر می‌برد، بیایید دست به دست هم دهیم و جوانان چهار بخش کوردستان و رهبر آپو را آزاد کنیم و سال ۲۰۲۴ را به سال آزادی جسمانی رهبر آپو مبدل کنیم.»

زَلال عبدو از اعضای جنبش جوانان انقلابی کانتون‌های عفرین و شهبا توطئه علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را سیاست نسل‌کشی علیه مردم کورد دانست و گفت: «با توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو خواستند همه مردم کورد و خاورمیانه را سرکوب و نابود کنند. روز ۱۵ فوریه برای ما به عنوان مردم کورد و همه خلق‌های آزادی‌خواه یک روز سیاه است. به همین دلیل ما به عنوان جوانان عفرینی این روز را به شدت محکوم می‌کنیم و با روحیه جوانان آپویی، این روز را به روز رستاخیز تبدیل خواهیم کرد، به روز آزادی جسمانی رهبر آپو تبدیل خواهیم کرد. می‌دانیم که همه دولت‌های هژمون‌گرا در سال‌های اخیر می‌خواهند از طریق تحمیل انزوای سنگین بر رهبر آپو همه مردم کورد را نابود کند و مردم کورد مانند قبل از ظهور رهبر آپو بی‌فرهنگ، بی‌اراده و بدون زبان بگذارند. اما دولت‌های فاشیستی خوب بدانند که مردمی که خود را با فکر و اندیشه و فلسفه رهبر آپو سازماندهی کرده‌اند و آب آزادی نوشیده‌اند، تا زمانیکه آزادی جسمانی رهبر آپو را تضمین کنند، هرگز دست از مبارزه برنمی‌دارند. با دستگیری رهبر آپو می‌خواستند جنبش آزادی را شکست دهند و در عین حال باش شکست جنبش آزادی می‌خواستند مردم آزادی‌خواه و همه مردمی که خود را بر اساس اندیشه و فلسفه رهبر آپو سازماندهی کرده‌اند، هدف قرار دهند و از میان بردارند. همه می‌دانیم که اشغال عفرین، سرکانیه و گری‌سپی در مجموع اشغالگری روزمره در هر چهار بخش کوردستان، ادامه توطئه بین‌المللی است. به همین دلیل، توطئه تمام نشده، برعکس، در شخص خلق و مناطق ما ادامه دارد. در نهایت، من از همه جوانان خاورمیانه دعوت می‌کنم که برای آزادی جسمانی رهبر آپو مبارزه کرده و بجنگند.»

جمال محمد یکی دیگر از اعضای جنبش جوانان انقلابی کانتون‌های عفرین و شهبا گفت: «توطئه علیه رهبر آپو نبود، علیه همه مردم کورد بود، به همین دلیل است که هر کوردی، از جمله هر جوانی، مطالبه کردن آزادی جسمانی رهبر آپو را آرمان خود بداند. ما برای از بین بردن این توطئه‌ای که دشمن در شخص رهبر آپو علیه مردم کورد انجام داده است وظایف و مسئولیت‌هایی داریم که یکی از آنها این است که باید در اندیشه و فلسفه رهبر آپو عمیق بشویم و پیشرفت کنیم و روحیه میهن‌دوستی را بیش از پیش برای رهبر در اطراف خودمان ترویج و گسترش دهیم.»