طی حمله‌ی تبهکاران داعش ۵ سرباز حکومت دمشق کشته شدند

بنیاد حقوق بشر سوریه اعلام کرد که تبهکاران داعش در شرق حومس‌ به نیروهای حکومت دمشق حمله کرده‌اند و در نتیجه ۵ سرباز کشته شده‌اند.

براساس بنیاد حقوق بشر سوریه، روز دوشنبه تبهکاران داعش به ایست بازرسی نیروهای حکومت دمشق  در منطقه‌ای در شرق استان حومس‌ حمله کرده‌اند و سپس این حمله درگیری اتفاق افتاده و در نتیجه ۵ سرباز حکومت دمشق کشته شده‌اند.

تبهکاران هفته‌ی گذشته نیز به سربازان حکومت دمشق حمله کرده بودند و حداقل ۳۴ سرباز کشته شده بودند.