یگان‌های مدافع خلق از کشته شدن سیزده متجاوز نظامی در شمال سوریه خبر داد

یگان‌های مدافع خلق، ی‌پ‌گ اعلام کرد در عملیات پاسخدهی آن سیزده نظامی اشغالگر از جمله چهار ارتشی ترکیه و ٩ عضو گروههای تبه‌کار وابسته به آن کشته شدند.

مرکز خبر رسانی یگانهای مدافع خلق با انتشار یک ویدئوی سه دقیقه ای  از مجموعە عملیات مبارزان ی.پ.گ علیه مقر نظامیان ترکیه در مناطق اشغالی شمال سوریه را منتشر کرد. این عملیات در فاصلە روزهای ٢١-٢٦ اکتبر صورت گرفتە و پاسخی به تجاوزهای نظامی اخیر ترکیه بود.  ی‌پ‌گ در این گزارش یادآوری می کند نظامیان اشغالگر ترکیه مردم غیرنظامی روژاوا را به شهادت می‌رسانند و خسارات مادی به آنها تحمیل می‌کنند. یگان‌های مدافع خلق تأکید کرده که آنها گزینه دفاع در برابر این حملات وحشیانه را مشروع می‌دانند و از مردمشان محافظت خواهند کرد.

 در این سلسلە عملیات در نواحی اشغالی شمال سوریه چهار نظامی ارتش ترکیه و ٩ عضو گروههای تبهکار تحت امر ترکیه کشته شدند. همچنین یک خودروی نظامی و بخشی از تسلیحات دشمن منهدم شدند.