اجرای آهنگی کرمانجی در انجمن شعر کوردی کرماشان

در انجمن شعر کوردی کرماشان، اجرای آهنگی کرمانجی نظر حاضران را به خود جلب کرد.

انجمن شعر کوردی کرماشان

اخیرا در انجمن شعر کوردی کرمانجی آهنگی کوردی اجرا شد که سبب جلب توجه حاضران و تشویق آنها شد. 

این آهنگ توسط گروه هنرمندان روانسر اجرا شد که بسیار مورد پسند حاضران قرار گرفت.

اخیرا در روژهلات کوردستان علاقه به آهنگهای کرمانجی افزایش یافته و تعداد زیادی از مردم به آن گوش داده و هنرمندان بسیاری نیز اقدام به اجرای آهنگهای کرمانجی می‌کنند که این مسئله نشان دهنده افزایش پیوند میان خلق کورد در روژهلات کوردستان با  کرمانج های دیگر بخش های کوردستان است.