آتش نوروز در روژهلات کوردستان شعله‌ور است

مراسم‌های نوروز در روژهلات کوردستان بدون وقفه ادامه دارد و با گذشت زمان شعله‌‌ورتر و فروزان‌تر می‌شود.

چند روزی است که آتش نوروز در روژهلات کوردستان برافروخته شده است و با گذشت زمان شعله‌‌ورتر و فروزان‌تر می‌شود.

شهروندان کورد روژهلات کوردستان در چندین شهر و منطقه بار دیگر حول آتش نوروز جمع شدند و نوروز آزادی را با سردادن شعار و سرودهای انقلابی جشن گرفتند.

در شهرهای پیرانشار و ایلام و روستای تراول و دهگلان (دێولان) و منطقه‌ی اسدآباد همدان و تهران، شهروندان کورد به صورت دسته‌جمعی و با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ کوردی ، آتش نوروز را برافروختند و به دور آتش نوروز به پایکوبی پرداختند.

در نوروز روستای تراول دهگلان (دێولان) شعار «ژن، ژیان، آزادی» سرداده شد.