از مهاباد تا سقز مراسم‌های جشن نوروز

در روژهلات کوردستان جشن نوروز با شور و اشتیاق ادامه دارد. از مهاباد تا ارومیه، از سقز تا کرماشان در بسیاری از شهرها، شهرک‌ها و روستاها آتش نوروز برافروخته شد.

نوروز ۲۰۲۴ در روژهلات

مطالبات کوردها که با نوروز به اوج خود رسید، در همه جا بر مراسمات جشن تاثیرگذاشت. یکی از مناطقی که نوروز امسال در آن پر جوش و خروش برگزار شد روژهلات کوردستان بود.

به همراه سردشت در روستاهای آده  قله‌تانه در نقده،در روستاهای بیرام، حاجی‌آلیکند، قزل قوپی و کوم‌قلا در مهاباد، در روستای عسکراوای میاندواو، در روستای ملیقرنی، خوردلوکی و شمس در سقز، در روستای نی در مریوان و ژریژه و وله ژیر در مریوان، در روستای وته میش و اینگیجه در بوکان، در روستای زیوه در منطقه مرگور ارومیه، در شهر شاباد در کرماشان و بسیاری از مناطق دیگر آتش نوروز برافروخته شد.

کوردها تا پاسی از شب در پیرامون آتش نوروز به رقص و پایکوبی پرداختند.