چهار شهروند کورد در پیرانشار مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند

چهار شهروند کورد اهل پیرانشار و مهاباد در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شدند.

چهار شهروند کورد اهل پیرانشار و مهاباد به نام‌های «سلیمان سالک» ، «عثمان دلسوز» ، «هژار دلسوز» و «آکام خضرزاده» از سوی دادگاه کیفری ۲ پیرانشار به اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» مجموعا به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کوردستان، در روزهای گذشته صدور این حکم به اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» به این ۴ شهروند ابلاغ شده است.

بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه کیفری ۲ پیرانشار، سلیمان سالک، ۷۱ ساله و اهل مهاباد به ۱۰ سال حبس تعزیری و هر یک از آکام خضرزاده، ۲۸ ساله اهل روستای «کانی بداغ» عثمان دلسوز ۶۴ ساله و هژار دلسوز ۳۰ ساله اهل روستای «زیوکه» پیرانشهر به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین عثمان دلسوز، هژار دلسوز و آکام خضرزاده در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در پیرانشار بازداشت شدند. هژار دلسوز در تاریخ ۷ شهریور و عثمان دلسوز و آکام خضرزاده در تاریخ ۲۰ شهریور با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان نقده آزاد شدند.