کشته شدن یک نیروی نظامی در هیرمند

ساعتی پیش دست کم یک نیروی نظامی در حمله افراد مسلح به پاسگاهی در هیرمند کشته شد.

 به گزارش «حال وش» امروز شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، در حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه مرزی ساسولی در هیرمند دست کم یک نیروی نظامی کشته شد.

 در این گزارش آمده است که ساعتی پیش افراد مسلح ناشناس به برجک شماره ۳ پاسگاه مرزی ساسولی با کشور افغانستان در شهرستان هیرمند حمله کردند و در پی این درگیری دست کم یک نیروی نظامی به دلیل اصابت گلوله به سر کشته شده است.

 هویت نظامی کشته شده هنوز احراز نشده است.