کژار: نوروز امسال، صیانت از دستاوردهای مبارزاتِ آزادیخواهانه‌ی خلقهاست

جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کوردستان کژار به مناسبت فرارسیدن نوروز بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام نمود، «در حالی به استقبال نوروز امسال می‌رویم، که صدایِ مقاومت و مبارزه ی خلق‌های آزادیخواه، به پیشاهنگی زنان در کوردستان، ایران و خاورمیانه به گوش جهانیان رسید.

نوروز ۲۰۲۴ در روژهلات

جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) به مناسبت فرا رسیدن نوروز بیانیه‌ای منتشر کرده و ضمن تبریک جشن نوروز به رهبر خلق کورد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و زنان و سایر اقشار جامعه، از همه خلق‌های آزادی‌خواه در سراسر کوردستان و ایران درخواست نمود تا با همان روحیه انقلابی  «ژن ژیان آزادی» آتش نوروز امسال را شعله ورتر از هر زمان دیگری از کوچه تا خیابان و روستا و تا شهر برافروخته و فرهنگ و معنای نوروز را به جهانیان نشان دهند.

 بیانیه کژار به شرح زیر است:

 «در حالی به استقبال نوروز امسال می رویم، که صدایِ مقاومت و مبارزه ی خلق های آزادیخواه، به پیشاهنگی زنان در کوردستان، ایران و خاورمیانه به گوش جهانیان رسیده است. بیش از یک سال و نیم است که انقلاب «ژن ژیان ئازادی» در جریان است، انقلابی که آتشِ دل را از نو برانگیخت و بر دامن ظلم، افتاد تا ریشه هایش را بسوزاند. انقلابی که حیات را معنامندتر از هر زمان دیگری ساخت و توانست همه را در این معنامندی، شریک سازد. مبارزاتِ گسترده، قیام های پیاپی و اعتراضاتِ هدفمند، نشان از این معنامندی دارد. شعار طنین اندازِ «ژن ژیان ئازادی» از کوهستان‌های کوردستان آغاز و به کوچه، خیابان، روستا و شهرهای کوردستان، رسید. شعاری که معنا و مفهومش، رهایی از ظلم و ستم، تبعیض و تهدید و در عین ایجادِ حیاتی آزاد و دموکراتیک است. همین نیز موجب شد که این سه واژه ادبیات مقاومت و مبارزه بیافریند. دیدیم که در طولِ یکسال گذشته، فعالیت‌ها و اعتراضات به شیوه های مختلف ادامه داشت و در روز جهانی هشت مارسِ امسال، شیوه‌ی فعالیت رنگ و بویی خاص به این مبارزات بخشید. در شرق کوردستان و ایران، زنان، علی رغمِ ترفندها و راهکارهای رژیم برای سرکوب، یادشهدایِ انقلابِ سال گذشته را گرامی‌داشتند. مادران شهدا، پیشاهنگِ این فعالیت‌ها بودند. می توان گفت تحریم انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی و گرامیداشت روز جهانی زن، خبر از آمدن ِ بهارسبز سالِ آینده دارد. در ادامه ی این صیانت‌ها، خلق کورد در بخش های مختلفِ کوردستان با شور و شوق خاصی به استقبال نوروز می رود. خلق کورد، در گردهمایی‌های مختلف، برآزادی جسمیِ رهبرآپو تاکید نموده و بیان می دارد که آتش نوروز امسال، گرمایِ اتحاد و فعالیت های مشترک خلق های آزادیخواه را بیش تر از پیش می نماید. در شرق کوردستان و ایران نیز، چندروزی است که جشن نوروز، با شعار «ژن ژیان ئازادی» آغاز شده و مادران شهدا، چوپیِ کشان، از خواسته‌های فرزندان شان می گویند. آنان این بار دستانِ فرزندان ِ دیگر این سرزمین را می گیرند و شانه به شانه، در کنارهم، پای را محکم‌تر از هر زمان دیگری بر زمین می کوبند و از دیگران میخواهند که به این حلقه‌ی زیبایِ پایکوبی بپیوندند. اصل می توان گفت، نوروز امسال، حامل پیام دادخواهی و مبارزه ی خلق های آزادیخواه است. خلقی که به میهن و فرهنگش وابسته بوده و صفحاتِ زرین مقاومت را ورق می زند.

از همین رو، کژار ضمن تبریکِ جشن نوروز رهبر آزادیخواه جهان «رهبرآپو» و زنان و سایر اقشار جامعه ، از همه‌ی خلق های آزادیخواه در سراسر کوردستان و ایران میخواهد با همان روحیه ی انقلابی « ژن ژیان ئازادی»، آتش نوروز امسال را شعله‌ورتر از هر زمان دیگری، از کوچه تا خیابان و روستا و تا شهر، برافروخته و فرهنگ و معنای نوروز را به جهانیان نشان دهند.»