قتل کودک یک ساله در تیراندازی کور نیروهای نظامی در محور خاش به ایرانشهر

در تیراندازی کور نیروهای نظامی در محور خاش به ایرانشهر، ۴ عضو یک خانواده کشته و مجروح شدند.

 شامگاه دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳، در نتیجه تیراندازی کور(تیراندازی دسته‌جمعی) نیروهای نظامی در محور خاش به ایرانشهر، یک کودک یک ساله به قتل رسیده و سه تن دیگر از اعضای خانواده وی به شدت مجروح شدند.

 به گزارش «حال وش»  در پی تیراندازی افراد مسلح به سمت دو خودرو نیروهای نظامی در محور خاش به ایرانشهر، مامورین نظامی پس از این حمله، عمل به تیراندازی کور به سوی یک خودرو عبوری کردند که در نتیجه ۴ عضو یک خانواده کشته و مجروح شدند.

 هویت کودک کشته شده «فاطمه بامری» یک ساله فرزند «محمد» و هویت سه تن دیگر از اعضای خانواده که مجروح شده‌اند،  «محمد بامری» ۲۷ ساله، فرزند «جان محمد»،  «حسن بامری» ۳۰ ساله فرزند «جان محمد»،  «زینب بامری»، ۲۱ ساله فرزند «علی»، همگی اهل و ساکن «محمدان» ایرانشهر احراز شده است.

 مجروحین جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

 به گفته شاهدان عینی یک تن از نیروهای نظامی نیز کشته شده، اما تاکنون در این رابطه خبری منتشر نشده است.