یک هنرمند کورد به دلیل خواندن سرودی ملی در مراسم نوروز، شکنجه شد

هنرمند حسن کاکه‌ای‌ به سبب این‌که در مراسم جشن نوروز شهر بوکان سرودی ملی خواند، توسط نیروهای حکومتی ایران دستگیر و به صورت وحشیانه شکنجه شد.

براساس خبرگزاری‌های روژهلات کوردستان، نیروهای دولت ایران شب گذشته به منزل هنرمند حسن کاکه‌ای به بهانه‌ی این‌که در مراسم جشن نوروز شهر بوکان سرودی ملی خوانده است،‌ یورش بردند. دولت ایران این هنرمند ۶۴ ساله را در هنگام دستگیری به صورت وحشیانه شکنجه کرد. بر اساس گزارش‌ها پس از مدتی حسن کاکه‌ای آزاد شده است.

روز گذشته فرد دیگری نیز به نام سمکو نصرالله از اعضای کمیته‌ی تدارکات نوروز بوکان توسط نیروهای دولت ایران دستگیر شده است و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دسترس نیست.